jl MONUMENTENZORG* archeologieerfgoededucatiegeschiedbeoefeningmonumentenwachtIMON U MEN 1 ENZO RGMUSEASTREEKTALEN Genomineerd voor sloop: de RK Onze Lieve Vrouwe Rozenkranskerk te Vlissingen (foto Ramon de Nennie). Sloop van de Opstandingskerk te Wissenkerke, Noord-Beveland (bron: gemeente Noord-Beveland). kerken die zijn gesloopt betreffen de Hervormde kerk aan de Lange Wolstraat te Sluis (gebouwd in 1950, gesloopt in 1995), de eveneens Hervormde Johanneskerk te Vlissingen (gebouwd in 1955, gesloopt in 1996) en het Engelse kerkje in Vlissingen (gebouwd 1914, gesloopt 1964). Genoemde kerken zijn allen De in 1996gesloopte hervormde Johanneskerk, Vlissingen (bron: gemeente Vlissingen). Meer sloop in aantocht Uit dezelfde enquête bleek ook dat er momenteel acht kerken leegstaan, waarbij er vier op de nominatie staan om gesloopt te worden. Deze vier kerken zijn geen van allen rijksmonument en daarom vogelvrij. Daarnaast loopt de in 1910/11 gebouwde neoromaanse Onze Lieve Vrouwe Rozenkranskerk te Vlissingen ook kans gesloopt te worden. De kosten om dit kerkgebouw weer in goede staat te krijgen zijn dermate fors dat het bisdom toestemming heeft gegeven aan het parochie bestuur om onderhandelingen te beginnen met projectontwikkelaars. Het is dan de bedoeling Het Engelse kerkje aan de Badhuisstraat in Vlissingen, gesloopt in 1964 (bron: internet). De in 1995 gesloopte Hervormde kerk aan de Lange Wolstraat te Sluis (bron: gemeente Sluis). Een zeer kwetsbare categorie: wedero pbouwkerken Hoewel sloop misschien niet altijd te voorkomen valt, moet er tenminste cultuur historisch onderzoek naar de eventueel te slopen kerk worden verricht om te bepalen welke waarden vernietigd worden indien daadwerkelijk tot sloop zal worden overgegaan. Uit de enquête onder de gemeenten bleek dat momenteel maar naar een fractie van het aantal historische kerken bouwhistorisch of cultuur historisch onderzoek is verricht. Met name bij kerken uit de wederopbouwperiode (1940-1965/1970) is er weinig bekend over Af rii1l~iiiit4ii?1~nri<r4iia w-ntvlfOnV 7i'in voorgedragen voor rijksbescherming. Het algehele gebrek aan kennis omtrent kerken uit deze periode weerspiegelt zich ook in het gebrek nn wnrrlnHnfr vnnr Afif innrrf bnnwlnin?f Zeeuws Erfgoed

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 16