Zeeuwse Schatten goed bewaard ■is ZccuwscwMusca' MusIP archeologieerfgoededucatiegeschiedbeoefeningmonumentenwachtmonumentenzorgMUSEAstreektalen 'museum op de muur' ontstond. Naar verwachting zullen de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden tot voor jaar 2007 duren, waarna de vernieuwde entree aan het Abdijplein weer wijd zal worden geopend voor het publiek. Voor geïnteresseerden in de verbouwing worden rondleidingen verzorgd. De eerstvolgende is op vrijdag 13 januari tussen 14.00 en 15.30 uur (verzamelen in de filmzaal van het provinciehuis). Voor meer informatie: www.zeeuwsmuseum.nl zien hoe wind en water de natuur en het landschap in Zeeland hebben gevormd. Hoe de mens daar in de loop van de eeuwen op heeft gereageerd en welke invloed dat heeft gehad op het landschap. En tot slot, wat de Zeeuwse natuur nu allemaal te bieden heeft. In dezelfde periode zal op het binnenplein van het museum een nieuwe ont vangstruimte worden gebouwd, met daarin een winkel en het museumcafé. Terra Maris opent in mei 2006. Voor meer informatie: www.zbm-westhove.nl >>Verbouwing Zeeuws Museum van start Op 10 september, tijdens de Open Monumentendag, brak het langverwachte moment aan: gedeputeerde Harry van Waveren verrichtte met museumdirecteur Valentijn Byvanck (foto) de starthandeling voor de verbouwing van het museum. Dat deden zij door de eerste panelen te schilderen voor op de bouwschutting, waardoor er een >>Metamorfose voor Zeeuws Biologisch Museum Deze winter wordt het ZBM omgevormd tot Terra Maris, museum voor natuur en landschap. Er wordt een geheel nieuwe, permanente tentoonstelling ontwikkeld. Daarin wordt op aantrekkelijke en afwisselende wijze het verhaal van de unieke ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse landschap verteld. In drie sfeervolle expositiezalen is te (ullurtd «WW, 111 iA imeiiwtilind Collectiebeheer en -behoud stonden dit jaar gedurende het gehele museumseizoen in veel Zeeuwse musea centraal. Onder de titel 'De Kunst van het Bewaren' startte een thema jaar tijdens het Nationaal Museumweekend in april. Veel musea speelden daar op in met demonstraties restaureren, tentoonstellingen over conserveren en rondleidingen langs depots. In het juninummer van Zeeuws Erfgoed was hiervan een verslag te lezen. De tentoonstelling 'Stiekeme Slopers' (over beheer en behoud van museumcollecties) werd het hele seizoen ingezet in achtereenvolgens Bezoekerscentrum 't Zwin, Streek- en Landbouwmuseum Schouwen- Duiveland in Dreischor, tijdens de Rabo Museumdagen in Terneuzen (9, 15 en 16 september, met het onderwijsprogramma 'Het Vreetmysterie') en het Stadhuismuseum in Zierikzee (tentoonstelling 'Neptunus maakt schoon schip'). En ter promotie van het Museum Inventarisatie Project (MusIP) gaf de SCEZ voorafgaand aan het museumweekend eenaffiche uit met als opschrift 'Zeeuwse Schatten goed bewaard - Bekijk het in de Zeeuwse Musea'. De slogan 'Zeeuwse Schatten goed bewaard' werd ook gebruikt als titel van een minibeurs over conservering in Zeeuwse musea. Op maandag 14 november (in het middag programma van de Najaarsdag van de Vereniging van Zeeuwse Musea) presenteerden zo'n tien bedrijven, actief in museaal collectie beheer en -behoud, zich in de Vierschaar van het Stadhuismuseum in Zierikzee. Dit kon zijn op het gebied van klimaatbeheersing, depotfaciliteiten, restauratie of digitale registratie. Op het zogeheten Collectiepodium werd vanuit de bedrijven en vanuit het Instituut Collectie Nederland toelichting gegeven op de laatste ontwikkelingen in dit museale vakterrein. De beurs werd bezocht door menig collectie beheerder uit de Zeeuwse musea, maar ook van buiten de provinciegrenzen werd belangstelling getoond. Gevel van het Stadhuismuseum in Zierikzee. Zeeuws Erfgoed 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 19