Spe cial 12 december 2005 --- Soelekerke 82 Beoostenbly (1530/1532) 83 Peerboom (1488 mil. inund. en 1493 32) stormramp) 84 Sint-Janscapelle ,e) (1530/1532) 85 Moerkerke (eind 15de, begin 16de eeuw 86 Niekerke (1393,1488) 87 Steelant (1488) de helft 15 de eeuw) 88 Hughersluis (1492) 30) 89 Hertinghe (1488) 7 de eeuw) 90 Coudekerke (1375/1376) 70) 91 Willemskerke (1488 stormvloed en in 17de eeuw mil. inund., 1586 inund.) 92 Vreemdijke (Vroondijk) (1488 storm 1 buitengedijkt) en inund., 1601 storm) 32) 93 Pakinghe (Sint-Laureinskerke) 2) (1214/eind 14de eeuw) 94 Wevelswaele (1375/1376) 95 De Piet (Ter Piete, Pieta, Pieten) 532) (1375/1376) ecke) (1530) 96 Boterzande (1375/1376) 97 Hughevliet (1404) (1530/1532) 98 Gaternesse (1570) 99 Oud-IJzendijke (1404) 100: Oostmanskerke (1375/1376, 1391) 101: Sint-Nicolaas in Vaerne of Langaardenburg (1375/1376) 102: Oostmanskapelle (1404, 1583/1585) 103: Oud-Schoondijke (1583/1585) 104: Nieuwerkerke (1570 en 1583) 105: Sint-Catharina (Sint-Cathelijne) (1375/1376, 1404, 1477 en 1583) 106: Coxyde of Beniardskerke (1583) 107: Hannekenswerve (storm en mil. inund., voor 1660) 108: Oud-Nieuwvliet (1530; na midden 16de eeuw?) 109: Oostende (voor 1516) 110: Westende (voor 1516) 111: Reimersdorpe (Remboudsdorpe) (voor 1516) 112: Waterdunen (voor 1516) 113: Avenkerke (voor 1516) 114: Schoneveld (1375/1376) 115: Sint-Lambert-Wulpen (1516) 116: Schoonboom (1421?) 117: Dekenskapelle (Noordwelle) (1463) Dezelfde gedenktsteen anno 2005Momenteel staat direct achter deze gedenksteen een modern huis. Het is gebouwd op de fundering van de oude kerktoren van Oud- Wissenkerke. Gedenksteen met de tekst "Hier is het middelpunt van Oud-Wissenkerke" en jaartallen van de o verstromingen. De afbeelding dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw (bron: M.P. de Bruin en M.H. Wilderom I, 1961fig. 13). De huidige boerderij 'De Keihoogte'. Vliete [geen kerkdorp; niet op de overzichtskaart] In september 2005 is archeologisch veldonderzoek verricht naar het verdronken kapeldorp Vliete aan de Keihoogteweg in Wissenkerke. In de jaren vijftig van de vorige eeuw zouden hier veel oude bakstenen zijn aangetroffen. Vliete is verdronken in 1530/32. Er heeft mogelijk een Sint-Catharinakapel gestaan; onzeker is het of er ook een kasteel was. Op het terrein dat als monument op de AMK Zeeland staat zijn vrijwel geen aanwijzingen gevonden voor de resten van een verdronken dorp. Ten zuiden van het AMK-terrein werd echter al bij het vooronderzoek op de hoogtekaart een verhoging geconstateerd. Hier zijn bij oppervlakte- kartering bakstenen, botresten (mogelijk menselijk), middeleeuws aardewerk en grote keien aangetroffen. De boerderij op het terrein heet niet voor niets 'De Keihoogte'. De huidige eigenaar spreekt over een vliedberg die in 1949 afgegraven zou zijn. In het midden van de plek waar de berg lag wemelt het van de schelpen. Of het inderdaad om een afgegraven kasteelberg gaat of om een voormalige stelberg moet nader onderzoek uitwijzen. Dit onderzoek vindt plaats na het ter perse gaan van deze special. In de vorige eeuw ploegde men ter plaatse vaak grote bakstenen omhoog. De laatste jaren niet meer, wat erop zou kunnen wijzen dat de funderingen (mogelijk van de kapel) verdwenen zijn. - De Westnol vóór de inlagen Torenpolder/De Keihoogte, een vreemde winkelhaak die in de steekt. Het is een dijkrestant van de Ouweleckpolder, verloren gegaan in 1780. Eens omvatte die polder het westelijk deel van het intussen geheel door de Oosterschelde opgeslokte eiland Orizand. [overzichtskaart nr. 21 De kerk van Soelekerke wordt al in 1208-1210 vermeld; ook dit dorp verdronk in 1530/32. Het archeologisch onderzoek naar resten van het verdronken Soelekerke vindt plaats na het ter perse gaan van deze special. De resultaten worden gepubliceerd in een komende aflevering van Zeeuws Erfgoed. Grenspaal tussen het ambacht Soelekerke en de heerlijkheid van Geersdijk en Wissenkerke (bron: M.P. de B-ruin en M.H. Wilderom I, 1961, fig. 22). In 1620 werden de grenzen van de Noord-Bevelandse ambachtsheerlijkheden opnieuw vastgesteld. Hoek- of snijpunten werden eerst aangegeven met "eijken paalen boven met ijsere cruijsbanden beslagen nadien met hardstenen palen zoals op deze foto te zien. Het verdronken Soelekerke leefde voort in de ambachtsheerlijkheid Soelekerke en Oud Kampen en in de naam van de in 1818 bedijkte Soelekerkepolder.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 33