Ambachtelijke constructies voor ambachtelijk werk Momenteel zijn er meer leerlingen dan leerplaatsen Cursus Buitenkansen! afgesloten Op stap met de nieuwe portefeuillehouders Interview RESTAURATIE OPLEIDINGSPROJECTEN Leren met je handen In Zeeland bestaan nog enkele travaljes of hoefstallen, bedoeld voor het beslaan van paarden. Helaas hebben de nog bestaande travaljes te lijden onder de weers-invloeden en verkeren ze vaak in slechte toestand. Gelukkig zijn deze constructies door hun ambachtelijke aard geschikt voor leerlingen in de restauratiesector: om te restaureren of om na te maken met traditionele verbindingen als restauratie niet meer mogelijk is. Johan Hart hoorn [rechts] in da praktijkruimte van Bouwopleiding Zeeland. Wat voor instelling is Bouwopleiding Zeeland? De BOZ is opgericht door de bouwbedrijven in de regio, met locaties in Goes en Terneuzen. De BOZ neemt leerlingen in dienst, biedt ze een opleiding aan in timmeren, metselen of tegelzetten en plaatst ze uit bij de aangesloten leerbedrijven. Leerlingen in de beroeps-begeleidende leerweg gaan één dag naar school voor de theorie en vier dagen werken bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast biedt de BOZ praktijkstage aan leerlingen die een beroepsopleidende leerweg volgen bij het ROC. Deze leerlingen gaan doorgaans twee dagen naar school voor de theorie en drie dagen naar de BOZ voor interne praktijkstage. In januari 2009 is de BOZ ook gestart met een metselploeg. De metselploeg voert aangenomen metselwerk uit in opdracht van de bouwbedrijven. Het steeds dalende aantal metselleerlingen wordt opgeleid in de metselploeg en stroomt door naar de bij de BOZ aangesloten leer-bedrijven. Doorgaans worden ze na het afronden van hun opleiding in dienst genomen door het leerbedrijf. Er wordt op dit terrein ook nauw samengewerkt met het SPB in Bergen op Zoom. Op dit moment zijn leerlingen van Bouwopleiding Zeeland (BOZ) bezig om een travalje te bouwen voor een smederij in Cadzand-dorp. Ook dergelijke kleine objecten als travaljes, affuiten of makelaars zijn waardevol voor de restauratieopleiding. Zo kunnen naast de ambachtelijke constructies ook de ambachtelijke opleidingen behouden blijven. De restauratieleerlingen zijn in dienst van de BOZ. Johan Harthoorn is coördinator bij de BOZ en beantwoordt vragen voor Zeeuws Erfgoed. Je bent tegenwoordig locatiemanager. 'Wat houdt dit precies in? De dagelijkse leiding van de locatie in Goes en Terneuzen rust op mijn schouders. Daarnaast heb ik contacten met de vmbo's, de ROC's, het UWV, het RMC en de leer-bedrijven. Ik ben verantwoordelijk voor het opleiding-beleid van aanname tot en met het diploma. Nu met de recessie ligt het accent op het verwerven van leerplekken voor onze leerlingen. De instroom van leerlingen komt hoofdzakelijk van het vmbo. Heeft de BOZ veel leerlingen in dienst en is er voldoende animo voor de restauratieopleiding? We hebben ruim honderdzestig leerlingen in dienst waarvan circa twintig metselleerlingen. Een opleiding duurt maximaal twee jaar. Een leerlingen heeft de mogelijkheid om een aantal opleidingen te stapelen tot vijf jaar. Gelukkig is er voor de restauratieopleiding veel interesse. Momenteel zijn er meer leerlingen die de opleiding willen volgen dan dat er beschikbare leerplekken zijn. In het kader van jeugdwerkloosheidsbestrijding hebben we contact met de gemeenten en het UWV om leerlingen warm te maken voor een opleiding in de bouw. In deze tijd heef natuurlijk ook de BOZ te maken met terugloop van werkzaamheden in de bouw. Welke oplossingen hebben jullie gevonden om de jongens toch te kunnen opleiden? Dat is een kwestie van heel veel overleg met bouwbedrijven, gemeentes, de provincie, woningbouwverenigingen en alle mogelijke partners. Hierdoor ontstaan er leerling-bouwplaatsen in de restauratie, maar ook in de nieuwbouw zoals de travalje in Cadzand. De travalje wordt in eikenhout uitgevoerd aan de hand van de oude, originele tekeningen en naar voorbeeld van het ijzerwerk van de bestaande travalje in Sasput. Zijn er op dit moment nog voldoende restauratiewerken en projecten voor de opleiding in de restauratie? Gelukkig trekt het weer een beetje aan, maar uiteraard kunnen we wel extra projecten gebruiken. Lopende opleidingsprojecten zijn het Stadhuismuseum in Zierikzee, de kerken in Groede, Nisse en Oost Souburg, de Verlaetbrug in IJzendijke, de Timmerfabriek van De Schelde in Vlissingen en een landbouwschuur in Arnemuiden. Op 29 april is de eind 2009 gehouden cursus Buitenkansen - een co-pro ductie van SCEZ en Stichting Landschapsbeheer Zeeland - afgesloten met een extra cursusdag. Op deze terugkomdag werd naast terugkijken op het geleerde en de toepassing van de kennis in de eigen praktijk, ook ingegaan op het Belvederekompas en het inrichten van het proces. De inrichting van een proces is immers minstens even belangrijk en bepalend voor de uitkomsten van een ruimtelijk ontwerp als de inhoud zelf. Aan de hand van een concrete casus werd gekeken naar de relatie tussen de verschillende inhoudelijke componenten en de uiteindelijke planvorming op basis van de procesarchitectuur. Ook deze dag werd weer positief gewaardeerd door de cursisten. Op de website van de SCEZ (www.scez.nl) is een uitgebreid verslag te lezen. Op 26 mei zijn de (nieuwe) portefeuillehouders monumenten en archeologie van de Zeeuwse gemeenten in het kader van een excursie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) op excursie gegaan naar de Hoeksche Waard en naar de stad Dordrecht. De excursie, voorbereid door de SCEZ, stond in het teken van een nade re kennismaking van de deels nieuwe, deels na de verkiezingen gebleven portefeuillehouders met 'Malta' en 'Momo', ofwel het nieuwe rijksbeleid voor respectievelijk de archeologie en de cultuurhistorie en monumen ten. Naast de inhoud vormde ook de kennismaking met elkaar een belangrijk aspect en de kennismaking met collega-organisaties als de Provincie Zeeland, de SCEZ en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een uitgebreid verslag van deze dag met de inhoudelijke componenten is ook terug te vinden op de website van de SCEZ. Zeeuws Erfgoed 12 juni 2010/02 Monumenten

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 12