Piet Lampo, Oorlogsjaren te Hulst 1939 1945 (Hulst: Lootens Publishing, 2009) 211 pag.; ill., foto; ISBN 978-90 812803-4-1. Een persoonlijk relaas over herinneringen, belevenissen en ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het boek is talloze correspondentie opgenomen die Hulstenaren met het thuisfront voerden tijdens de oorlog. P.J. Minderhoud, Van de goudsmid. De historie en de ontwikkeling van de Zeeuwse en andere streeksieraden (Enschede: P.J. Minderhoud, 2009) 140 pag.; ill., foto's; ISBN 978-90-814822-1 9. Opvolger van J. de Bree's 'Kostuum en sieraad in Zeeland.' De auteur en goudsmid deelt zijn onder werp op in veertien hoofdstukken: voorhoofdsnaalden, stikken, bolspelden, strikken, dop- en trouwringen, Faaljehaken en schortensloten en punt- schedes. Schoengespen, krullen, hemd- of keelknopen, mansbroches, broekstuk ken, bloedkoraal, granaat. Met illustratie verantwoording, literatuurlijst en een dankwoord. Karl Friedrich H. Munchausen, Munchausen at Walcheren: Or a continuation of the renowned Barons surp rising travels, adventures, expeditions, and exploits (1811) (London: J. Johnston, 1811 (facs. Milton Keynes: Kessinger, 2009)) 180 pag.; ISBN 1-4370-7104-X Deze facsimile-uitgave van het bijna tweehonderd jaar oude origineel bevat een 22-tal hoofdstukjes waarin de baron verhaalt over onder meer zijn belevenissen op Walcheren - al dan niet verzonnen. Jan Polderdijk, Frits Heuckelbach en Peter van Netten (samenst.), Geschiedenis van de Christelijke school te Nieuwdorp: 2009 1859 150jaar ([S.l.]: Alpha Scholengroep Christelijk Basisonderwijs Zuid-Beveland, 2009) 80 pag.; ill., foto's, tek., tab. 1 cd. Opdrachtgever van dit boek is de Regenboogschool te Nieuwdorp. In acht hoofdstukken die enkele decennia beslaan wordt de periode van het bestaan van de school van 1859 tot 2009 beschreven, waarbij ook alle onderwijs- en bestuurs- vernieuwingen ter sprake komen. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de kleuter school. Er zijn 23 bijlagen over onder meer de uitgaven en lijsten met onderwijzend personeel en bestuursleden. J. de Ridder, Het reilen en zeilen van Arnemuiden in de 20ste eeuw ([S.l.]: [s.n.], 2009) 155 pag.; ill., foto's. Narratieve geschiedschrijving over met name de twintigste-eeuwse geschiedenis van Arnemuiden, voorzien van vele zwart-wit foto's. Met literatuuropgave. Simone van der Vlugt, Jacoba, dochter van Holland (Amsterdam: Anthos, 2009) 318 pag.; ISBN 978-90-414153318. Als Filips de Goede Jacoba in 1425 (zogenaamd om haar te beschermen) opsluit in het Gravensteen in Gent, besluit Jacoba van Beieren, dan 24 jaar, om op te schrijven wat ze tot dan toe allemaal heeft meegemaakt. Wat volgt is een geromantiseerde versie van het leven van deze gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, vooral van de periode 1417-1425, van de dood van Jacoba's eerste echtgenoot op haar vijftiende tot haar ontsnapping uit het Gravensteen. Arent Vos, Wrak Ritthem, een onverwacht oud scheepswrak in de Westerschelde. Resultaten van het ruimtestellend onderzoek. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 174 (Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Afdeling Scheeps archeologie, 2009) 112 pag.; ill., foto's, tek., krt. Met zes bijlagen. Bevat een opzet van de werkwijze, onderzoeks resultaten, vondsten, conclusies en een waardering van het gevonden scheepswrak van een zestiende-eeuws oorlogsschip bij Ritthem. P.J.M. van de Watering (red.), Polre, een verdronken dorp in de Boudewijnspolder (Halsteren: Van de Watering, 2009) 112 pag.; ill., foto's, tek., krt. Deze geschiedenis van het in 1584 verdronken dorp Polre op Tholen is in de inhoudsopgave opgedeeld in alle 104 paragrafen van het boekje. Aan de hand van archeologische vondsten en kaart materiaal wordt de geschiedenis van het plaatsje ontrafeld. Lodewijk Wagenaar, In het kielzog van de VOC (Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, 2010) 107 pag.; ill., foto's, krt., tek.; ISBN 978-90-1800 645-7. Deze gids is het eerste deel in de serie 'Levende historie van de ANWB'. De wandelingen zijn in samenwerking met de VVV, musea en gemeenten geproduceerd. Na een inleiding over het bedrijf volgen van alle vijf VOC-kamers hoofdstukken met historische informatie en een aanvullend bijzonder verhaal van twee pagina's. Het hoofdstuk over de kamer Zeeland bevat 13 pagina's. E.J. Weterings, De Wibauts op Walcheren (Middelburg; Den Boer/De Ruiter, 2009) 36 pag; ISBN 978-90-79875153. Korte biografie van de in Vlissingen geboren Amsterdamse wethouder van volkshuis vesting. In dit boek worden de eerste generaties Wibaut, de jonge jaren van Florentinus Wibaut in Vlissingen, zijn optreden als ondernemer en politicus, zijn vrouw en de Amsterdamse jaren behandeld. Tijdschriften Zeelanddoc. Over het Zeeland van nu en straks 1/nr.1 (2010) 159 pag.; ISBN 978-94-90740-01-6. Zeelanddoc is de opvolger van het Zeelandboek dat twaalf jaargangen uitkwam. Zeelanddoc bevat een veertiental artikelen over cultuur en natuur, economie en samenleving, stad en platteland, zee en land, met onder meer aandacht voor: de Zeeuwse Bibliotheek in het veranderde medialandschap, Zeeland Cruise Port, wielertalent Johnny Hoogerland, erotiek postorderbedrijf Pabo uit Walsoorden, fotograaf Eddy Westveer en Zwakke Schakels. Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 34 (2009) 132 pag. ISBN 90-70511-43-2. Bevat een zestal gevarieerde artikelen. Gerard van der Wal schreef over het geslacht Cats in de middeleeuwen, W.J. op 't Hof over Schouwen-Duiveland als bakermat van de Nadere Reformatie, Huib Uil over de Slavenkas van verzekering naar sociaal fonds en Ruth Kaloena Krul over de ontwikkeling van een recreatiewijk achter de duinen. Een viertal auteurs schrijft over het Schouwen-Duiveland in de herfst van 1944. Rob C. van Leeuwen wijdt een artikel aan het Schouwse dialect en Erik Jan van der Meer beschrijft de wederopbouw van de polders na de Watersnoodramp van 1953. Heem- en oudheidkundige bladen Sint-Philipsland De Cronicke van den Lande van Philippuslandt (2010, 1) geeft 'Een terugblik op de vroegere bewoners van de Achterstraat', geschreven door J. Kempeneers. De auteur beschrijft eerst de huizen in de straat, waarvan de meeste dateren uit de periode 1840-1860. Erna komen de bewoners aan bod, de mensen die er woonden tussen 1890 en 1920. Van veel gezinnen leren we - naast de familiebe trekkingen - lief en leed kennen. Hierna het verhaal 'De slag op 't Slaak op 12 en 13 september 1631', door W. Luijks. Het gaat over de zeeslag tussen de Spaanse troepen onder Jan van Nassau en de Zeeuwse marine onder Marinus Hollaer, een slag die ten gunste van de Hollanders werd beslecht. Tot slot wordt door J. Kempeneers een vervolg gegeven op het kerkelijk leven in de vorige eeuw, nu toegespitst op de Hervormde Kerk te Sint-Philipsland. Tholen Van de Heemkundekring Stad en Lande van Tholen verscheen de uitgave Van oproer, oorlog en een verdwenen boerderij (november 2009). Het eerste artikel is van A.L. Kort; het gaat over een transport van weeskinderen naar Drenthe, opstandige jongeren die dat transport wilden verhinderen en het optreden van politie en militairen die de rust moesten herstellen. A. Hage beschrijft de moeite die men had met het repareren van klompen in de moeilijke oorlogsjaren, en hoe de familie Van der Linde zich verdienstelijk maakte om zoveel mogelijk mensen, vooral de minder bedeelden, te helpen. Over 'Een balorige schoolmeester' vertelt D. Roozemond, en K. Fase beantwoordt de vraag: 'Van wie bin jie d'r êên?' Aanvullingen op de lijst met slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog worden verstrekt door W. Blaas en K. de Koning. Laatstgenoemde geeft ook de geschiedenis van de Deehoeve, een boerenbedrijf dat na een bestaan van 400 jaar is verdwenen. Walcheren In Arneklanken, kwartaalblad van de Historische Vereniging Arnemuiden (2009, 4), blijkt dat Arnemuiden behalve vissersdorp ook een vogeldorp is, wat ons meegedeeld wordt door G. de Nooijer. In 1809 deden de Engelsen een aanval op Walcheren, die mislukte, voornamelijk door het uitbreken van de 'Zeeuwse koorts' (auteur P.J. Feij). C. de Ridder laat ons kennismaken met Frans Poortvliet, een geboren Arnemuidenaar, nu woonachtig in Kleverskerke. Over een mooie Baardmankruik uit het museum van Arnemuiden vertelt L. Schouls. J. Adriaanse behandelt in zijn vervolg artikel over de laatste 150 jaar Arnemuiden de jaren 1879, 1880 en 1881, en A.M. Leer schrijft een persoonlijk verhaal over de oorlogsjaren 1940-1945. In 'Bouwen en wonen door de eeuwen heen' zijn de huizen "'t Wapen van Brugge" en "De gouden Mortier" aan de beurt (M.P. de Ridder en C.J.A. Feij). Tenslotte wordt het leven van wijlen dominee A. Schaap beschreven door G.J. Wondergem en houdt A.H.G. Verouden zich bezig met het zesde lidmatenregister van Arnemuiden 1776-1793. Het Polderhuis Blad van Westkapelle (maart 2010) gaat naar aanleiding van de tentoonstelling over Westkappels kant in op de geschiedenis van de kantwerk scholen, met name het Molenwiekje in Westkapelle. Veel aandacht voor het Jugendheim van de evangelische kerk gemeente Mülheim/Saarn, gevestigd in de leegstaande school met de Bijbel in Westkapelle. De aanwezigheid van dit jeugdhuis heeft zeker bijgedragen tot een betere verstandhouding tussen de Nederlandse en Duitse jeugd. J. Kaland schrijft over de tijd van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en hoe het verwoeste en kale Westkapelle door mensen met doorzettingsvermogen weer een groen en leefbaar dorp is geworden. De Bevelanden De Spuije, tijdschrift van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden (voorjaar 2010), opent met een artikel van H. Krabbendam over emigratie naar Noord-Amerika: is de populaire beeld vorming gebaseerd op de feitelijke toedracht? W. Passenier was als militair betrokken bij de hulpverlening tijdens de Watersnoodramp. Hij vertelt over de moeilijke omstandigheden waaronder de militairen soms moesten werken en over de niet altijd prettige verhouding met de plaatselijke bevolking. Een militair van minder goed gedrag blijkt Jan Welle te zijn, een soldaat die zich in 1787 nogal misdroeg in Goes. Het Historisch Museum wijdde een tentoonstelling aan de viering van Koninginnedagen op de Bevelanden. C. van den Bovenkamp gaf in een interview antwoord op vragen betreffende deze feestdagen. H. Jongepier brengt verslag uit over een archeologische opgraving aan het Markt plein in Biezelinge. De oudste aangetrof fen sporen dateren uit de elfde eeuw en uit het vondstmateriaal blijkt dat op de onderzochte plaats continue bewoning Zeeuws Erfgoed 14 juni 2010/02 Erfgoed Allerlei

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 14