Duurzaam omgaan met monumenten Sinds maart 2010 is de monumentenwacht van de SCEZ gehuisvest op de Middelburgse locatie Het Schuitvlot. Deze instandhoudings- dienst heeft een preventieve functie door regelmatig bouwkundige inspecties uit te voeren en periodiek onderhoud te bevorderen. Juist deze preventietaak vormt de link met de vorige gebruiker van het gebouw, de brandweer. Die zorgde voor brandpreventie en de bestrijding van brand, dikwijls in gebouwen. Met de huidige locatiebestemming is het vroegere straatbeeld van uitrukkende brandweervoertuigen vervangen door een van dagelijks vertrekkende monumentenwachtersbussen. Maar nu is het om monumentaal Zeeland te behoeden voor achterstallig onderhoud en verval. Tussen 1985 en 2010 was de monumentenwacht te vinden op het adres Achter de Kerk 2-4 in Nieuw- en Sint-Joosland. Dit gecombineerde pand, dat waarschijnlijk rond 1900 gebouwd werd, deed in het verleden dienst als café. Later werd het na vele uitbreidingen en veranderingen door een veehandelaar in gebruik genomen als woonhuis met stalruimten. Nadat de monumentenwacht zijn intrek in het pad had genomen, werden door de wachters eigenhandig verschillende verbouwingen uitgevoerd om van deze locatie een passende huisvesting te maken. In de afgelopen jaren hebben zich echter veel veranderingen binnen de dienst voorgedaan. Het aantal wachters is toegenomen, hun werkzaamheden zijn verbreed en verdiept, en de bedrijfsbussen zijn in aantal en grootte toegenomen. Daar komt bij dat de wettelijke eisen ten aanzien van het gebruik van kantoor- en bedrijfsruimten zijn verzwaard. Het gebouw voldeed dan ook al enige tijd niet meer als onderkomen voor de monumentenwacht. Café Fritz in Nieuw- en Sint-Joosland omstreeks 1910. Het pand kreeg in de loop der jaren verschillende bestemmingen. Tussen 1985 en 2010 deed het dienst als depot voor de monumentenwacht van de SCEZ collectie Zeeuws Archief). Het oude depot van de monumentenwacht als duurzaam decor van het traditionele ringrijden op derde pinksterdag. Beeldbank Zeeland, foto I. Lamain 1972). Cultureel F.ri'gocd Zicht op de achterzijde van de voormalige brandweerkazerne aan de Looierssingel collectie Zeeuwse Bibliotheek, Vanaf de oprichting van de SCEZ in april 2001 is gezocht naar één passende huisvesting voor de SCEZ in Middelburg. Na een zorgvuldige afweging van alle voor- en nadelen is door de Provincie Zeeland in overleg met de SCEZ toch besloten de voormalige brandweerkazerne aan te kopen en te verbouwen tot kantoor en onderkomen voor het archeologisch depot en de monumentenwacht. De overige SCEZ-diensten blijven gehuisvest op de hoofdlocatie van de SCEZ, locatie De Burg aan de Groenmarkt 13 in Middelburg. Het voormalige depot van de monumentenwacht in Nieuw- en Sint-Joosland is aangekocht door Boekrestauratie De Valk. Inmiddels is het in gebruik als atelier- en werkruimte. Zo zijn zowel de oude als de nieuwe locatie van de monumentenwacht twee prachtige voorbeelden van herbestemming en duurzaamheid, waar harmonieus en respectvol met de bestaande omgeving is omgegaan. De nieuwe garage- en opslagruimte van de monumentenwacht in Het Schuitvlot.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 20