Archeologische schatkist voor het onderwijs Onderzoek organische resten Onderzoek 2009 De voorloper van Het Schuitvlot was bij veel pabo-studenten bekend als een archeologische schatkist. De eerste kennismaking met het interieur van het vorige archeologische depot zorgde altijd voor een vreemde gewaarwording door de strepen op de groene vloer en de ringen aan het plafond in een voormalige gymzaal voor brandweer lieden. Maar daarna trokken vooral de vele voorwerpen in de vitrines en de kelder met de schoonmaakruimte voor vondsten de aandacht van de studenten. Het gebruik van deze archeologische voorwerpen maakten vele geschiedenisprojecten tastbaar en aantrekkelijk. Tientallen jaren wees Menno van den Hoek, geschiedenisdocent aan de pabo van de Hogeschool Zeeland, zijn studenten op het bestaan van dit depot. Gesprekken met depotbeheerder Henk Hendrikse maakten de studenten steevast superenthousiast. Ze zagen het, zeker na de levendige verhalen van Henk, helemaal zitten om met deze voorwerpen aan de slag te gaan binnen hun lessen. Het waren vooral de voorwerpen, vanaf de steentijd tot de twintigste eeuw en het liefst met zoveel mogelijk gebruikssporen, die de vele leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs vertelden over het leven in vroegere tijden. De Erfgoedmobiel van het project 'Collecties onderweg', ontwikkeld in 2005, zorgt ervoor dat het onderwijs op een laagdrempelige manier ervaring kan opdoen met de archeologische voorwerpen uit dit depot en met het gebruiken van museumvoorwerpen. Musea hebben met het uitlenen van voorwerpen uit hun depot immers nog weinig ervaring. Bruikleenovereenkomsten, verzekeringen, het behoud en beheer van collecties onderweg zijn allemaal nieuw te onderzoeken aspecten bij dit initiatief. Het vernieuwde Schuitvlot-complex, met daarin de schitterende depots, zal ook nu een bron van informatie blijven voor het onderwijs. De gemeente Middelburg steunde onderzoek van de aangetroffen organische resten: 136 hoornpitten van minstens 77 runderen (3-7 en 7-10 jaar oud) en zes skeletresten van rund, paard, hond en geit. Huiden werden bij looierijen aangeleverd compleet met hoorns en soms hoeven. Een schedelfragment van een geit wees op het incidenteel looien van andersoortige huiden. Tonduigen bestonden uit eik en grove den. Bast van iep, populier en eik diende als grond stof voor het looien. Pollenonderzoek leverde soorten op die ook bij de houtsnippers en/of schorsfragmenten waren gevonden, zoals iep, eik en beuk. Minder spectaculair bleek het onderzoek bij de bouw van het nieuwe SCEZ-complex. Een proefsleuf in het onverstoorde terreindeel bevatte twee paalkuilen in een zeventiende-eeuwse laag en een ronde beton constructie: misschien onderdeel van de zendmastfundering van de 'recente' BB-bunker. Naast het oude archeologische depot was een ingraving uit 1650-1750. De oudere bebouwingssporen zijn mogelijk gerelateerd aan de vondsten uit 2000. Bronnen, literatuur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Archiswaarnemingsnr. 404253 (melder/invoerder J. Jongepier, SCEZ). Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Middelburg. Zeeuws Archeologisch Archief, doss. Middelburg-Achter de Houttuinen/Looierssingel 2000 (ZAA 2). J.M. Blom en J. Huizer, Middelburg Looierssingel 3 en Armeniaans Schuitvlot 1, een bureauonderzoek. ADC rapport 1312, Amersfoort 2008. E. Coppens, Middelburg, Looierssingel 3 en Armeniaans Schuitvlot 1. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. ADC Rapport 1928, Amersfoort 2009. Robert van Dierendonck en Jan Kuipers (red.) m.m.v. H. Hendrikse en J. Jongepier, 'Archeologisch nieuws', Nieuwsbrief Archeologie Provincie Zeeland, nr. 10-nr. 14, maart 2000-maart 2001. P. van Rijn: 'Botanisch onderzoek aan een leerlooierij uit de 17e-19e eeuw te Middelburg'. BIAXaal 104 (BIAX Consult), Amsterdam 2001. Hans Sakkers Johan den Hollander, Schuilkelders in Middelburg, 1939-1984. Kouderkerke 2005. Anneke van Waarden-Koets, 'Historische gegevens betreffende het gebied achter de Houttuinen, ten behoeve van de Werkgroep Stadsarcheologie Middelburg', intern WSM-rapport, Middelburg, 8 september 1992. J.T. Zeiler. Wat de leerlooier achterliet. Hoornpitten en ander dierlijk afval uit een lf/lf -eeuwse leerlooierij te Middelburg. ArchaeoBone rapport nr. 17, Leeuwarden 2000. Klein ensemble van losse vondsten, aangetroffen aan de Looierssingel in 2000. Leerlingen van de ABS in Middelburg krijgen van depotbeheerder Henk Hendrikse in de ondergrondse BB-bunker uitleg over de daar opgeslagen archeologische vondsten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 22