Zeeuwse kist met een geheim uurhistorie De meubelcollectie van het Nederlands Openluchtmuseum wordt op het ogenblik stap voor stap beter ontsloten. Begonnen is bij de beschilderde meubels in depot waarvan er inmiddels bijna twee honderd zijn beschreven. Daaronder bevinden zich vele bijzondere voorwerpen waaronder een kist uit Zeeland. De kist maakt deel uit van de inboedel van een wagenmakerij uit Koudekerke. Beschrijving De kist is gemaakt van populierenhout, heeft een naald houten lade en rust op iepen houten poten, een houtsoort die veel is gebruikt in de wagen makerij. De deksel is afgeplat dakvormig, de romp bestaat uit brede planken die zonder hout verbindingen aan elkaar zijn gespijkerd. Op de voorzijde, de zijden én op het ladefront zijn steeds twee panelen uitgesneden, met rondom een opgespijkerd profiel. De punten van de gebruikte draadnagels zijn met de hand bijgeslepen, een typisch kenmerk van deze vroegste fase van het landelijke gebruik van draadnagels. De beschildering van de kist is origineel, op zich al heel bijzonder. Het interieur is kanariegeel. Een dergelijke exotische kleur lijkt uitzonderlijk, maar is ook teruggevonden op meubels uit Huizen en van Ameland en in interieurs op Marken. De buitenzijde van de kist draagt een mahonie imitatie, de kussens van de panelen zijn okergeel geschilderd. Deze combinatie was in geheel Nederland mode gedurende de laatste decennia van de negentiende eeuw. In de geschulpte onderregel zijn initialen en een jaartal gesneden: '1.8 J.L 6.4'. Wat de uiterlijke kenmerken betreft past de kist in een bredere negentiende-eeuwse traditie. Geheim compartiment In de kist bevindt zich rechts een vak. Voormalig conservator Emile van Binnebeke had reeds vastgesteld dat hier een geheim compartiment in moest zitten. Hoe dit geopend kon worden was echter nog niet eerder ontdekt. Vele kisten hebben een geheim compartiment dat opent door de zijwand omhoog te schuiven. In dit geval lag het gecompliceerder, maar onlangs werd de puzzel opgelost. Door een blokje uit het midden van de rand op te lichten, de resterende randen naar elkaar toe te schuiven en vervolgens de zijwand omhoog te duwen worden vier laatjes zichtbaar met daarin.slechts één witte boon! Toen de laatjes eenmaal beter bekeken werden bleken de bodems echter vol teksten te staan. Onderop de eerste lade staat: 'Deze kist behoort aan Jannis Luteijn" Op de bodem van de tweede lade is te lezen: "J. Luteijn 20 Juni 1918 steeds 4 jaar mobilisatie 2 ons brood per dag Dat is weer voorbi 14 1920" De tekst onderop lade 3 luidt: "J. Luteijn Koudekerke Zondag 3 Mei 1903 19 mei 1923 14 1924 22 1950" Tenslotte lezen we onderop de vierde en laatste lade: "Sinds Mei 1940 Duitsche bezetting 3 ons brood per dag Wanneer zal de oorlog ee klaa zijn oorlog 10 April 1940 is klaar 5 Mei 1945" Bespreking De opschriften maken aannemelijk dat de initialen J.L. op de onderregel voor 'Jannis Luteijn' staan, de stamvader van een heel geslacht wagen makers uit Koudekerke. Op zich komen er in veel meubels opschriften voor en ook namen. Hier gebeurt echter iets bijzonders. Een ambachts man en zijn nazaten, in de regel niet gewoon om hun hart aan het papier toe te vertrouwen, gebruiken deze voor ieders ogen verborgen plek als een soort dagboek en noteren er de meest aangrijpende zaken van hun leven: de voedsel schaarste, de oorlogen, en hun verzuchting wanneer het voorbij zal zijn. Zaken waarover ze ten overstaan van hun kinderen wellicht niet wilden, en ten overstaan van de buitenwereld maar beter niet konden klagen. Toch moesten ze hun zorgen ergens kwijt, en jaren, jaren later worden we daar ineens getuige De populierenhouten kist uit Zeeland bevat meerdere geheimen (collectie Openluchtmuseum Arnhem, inv.nr. NQM.51327-80). Zo op het eerste gezicht lijkt er niets bijzonders te ontdekken. Bij de kist van de wagenmaker uit Koudekerke lag de ontsluiting gecompliceerder dan gebruikelijk bij vele kisten. Op de onderzijde van de laden staan teksten (foto's Nederlands Openluchtmuseum). Zeeuws Erfgoed 15 september 2010/03 Cultuurhisto 7 -1

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 15