Romaans doopvont uit het verdronken Nieuwerkerke Vondst voor het voetlicht Op 6 mei meldde de heer R. van 't Westeinde uit Biervliet bij de SCEZ de vondst van een groot stuk natuursteen, met daarop gebeeldhouwd onder meer een fabeldier. Het stuk steen, dat bijna 70 kilo weegt en is vervaardigd uit Doornikse kalksteen, was opgeploegd bij de kerk van het verdronken laatmiddeleeuwse dorp Nieuwerkerke, ongeveer twee kilometer ten zuiden van Groede. De restanten van deze kerk zijn in 1995 tevoorschijn gekomen in de natuur vriendelijke oever van de Nieuwerkerkse kreek en vervolgens door het toenmalige Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (PDB) in Middelburg met de hulp van een groot aantal vrijwilligers gedocumenteerd. Uit schriftelijke bronnen is gebleken dat de kerk aan het eind van de twaalfde eeuw is gesticht. Het nu gevonden stuk natuursteen is op iconografische gron den vrijwel zeker een fragment - ongeveer een vierde deel - van een vierkant Romaans doopvont dat tot de kerk heeft behoord. Het zal dus uit de tijd van de kerkstichting dateren. Voor Zeeland is dit een bijzondere vondst, daar tot nu toe slechts zeer weinig gebeeldhouwde decoratieve elementen uit die tijd bekend zijn. Vermeldenswaard zijn in dat verband een gestileerd mensenhoofd uit de verdwenen kerk van West-Souburg en een kopje van een mythisch wezen ('Jack O'Green') uit het klooster Emelisse op Noord- Beveland (beide niet afkomstig van doopvonten). Uit Vlaanderen zijn nog wel diverse fraaie en intacte Romaanse doopvonten overgebleven. Daarbij valt het op dat de doopvonten uit de Scheldevallei meestal een vierkante vorm hebben en die uit de Maasvallei een ronde. Het doopvontfragment van Nieuwerkerke is door de SCEZ opgehaald en bevindt zich momenteel voor documentatie en onderzoek in het Provinciaal Archeologisch Depot te Middelburg. Het is de bedoeling dat het stuk daarna in bruikleen wordt geplaatst in de kerk van Groede. Hans Jongepier, adviseur archeologie Zeeuws Erfgoed 24 september 2010/03 ARCHEOLOGIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 24