S T REEKTAAL Varia Een druk najaar voor de (Zeeuwse) dialecten Vijfde Internationale Streektaalconferentie op 24 september Twentse taaikamer Twee jaar geleden vond de jaarlijkse streektaalconferentie plaats in Zeeland, in Rilland, met het thema 'School en dialect'. Deze jaarlijkse bijeenkomst voor dialect liefhebbers, beleidsmensen en mensen uit de praktijk heeft dit jaar als thema 'Dialect en zorg' en wordt georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten i.s.m. de TwentseWelle, de IJsselacademie en de Radboud- universiteit. Helpt streektaal om je beter te kunnen uiten? Schept het een vertrouwensband? Vergroot het de verbondenheid tussen cliënt en zorgverlener? Op deze en andere vragen probeert de Internationale Streektaalconferentie een antwoord te geven. Sprekers uit deze maatschappelijke domeinen - politieke bestuurders, medische specialisten, ervaringsdeskundigen en onderzoekers - geven hun mening over streektaal in de zorg. Ook de door de IJsselacademie in Kampen ontwikkelde speciale lesbrief en website zullen op deze dag officieel worden gepresenteerd. De streektaalconferentie vindt plaats op vrijdag 24 september in Enschede in Prismare van 10.00 tot 17.00 uur. De kosten voor deelname bedragen€20. Hiervoor ontvangt u koffie, lunch, bezoek aan museum TwentseWelle met de Nedersaksische taalkamer en een drankje tijdens de afsluitende nazit. Meer informatie krijgt u bij de adviseur streektalen. Het programma is te vinden op de website www. nederlandsedialecten. be. Dialectwedstrijd 'Zing Zeeuws!' Het is weer zover. Op 6 november laten enkele groepen en zangers horen hoe het Zeeuws klinkt in de diverse regio's. U kunt erbij zijn. De afsluitende finale vindt plaats in De Klomp in Ovezande. Meer informatie vindt u op www.zingzeeuws.nl of bij de adviseur streektalen. Cursus 'Goed gebekt in het Zeeuwse Dialect' De Zeeuwse Volksuniversiteit organiseert in samenwerking met de SCEZ een cursus over Zeeuwse dialecten. Als titel is gekozen voor de slogan van de folder van de Zêêuwse Dialect Verênigieng, omdat je om goed Zeeuws te kunnen verstaan en praten eerst iets moet weten over de dialecten in het algemeen en de Zeeuwse in het bijzonder. Het is niet de bedoeling om Zeeuwse dialecten aan te leren, maar wel om inzicht te geven in wat Zeeuwse dialecten zijn. Daarbij komen uiteraard uitspraak, spelling, woordenschat en grammatica van de verschillende dialectregio's aan bod. Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Zeeland. De cursus start op 8 november. De lessenreeks bestaat uit 6 avonden van 2 uur. Voor meer informatie en inschrij ving: www. volksuniversiteitzeeland. nl/algemeen/zeeuwse-dia lecten. Zeeuwse Dialectdag van de Zêêuwse Dialect Verênigieng Op 16 oktober houdt de Zêêuwse Dialect Verênigieng haar jaarlijkse dialectdag in boerderij Landlust in Nieuwdorp. Het thema van de dag is 'Fietsen'. Prof. dr. J. Taeldeman zal er een lezing houden over de woordenschat van de fiets. Uiteraard komen ook verhalenvertellers en Zeeuwse muziek aan bod. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de vereniging Rinus Willemsen: rwillemsen @zeelandnet. nl. Lezing 'Zeeuwse dialecten op de kaart' Tijdens de Open Dag van Het Schuitvlot (zie pagina 4 in deze nieuwsbrief) kunt u komen luisteren naar een lezing over de Zeeuwse dialecten: 'Zeeuwse dialecten op de kaart'. De Zeeuwse dialecten zijn enorm rijk in hun verscheiden heid aan woorden en klanken. Na een korte inleiding over de Zeeuwse dialecten worden aan de hand van dialect kaarten enkele Zeeuwse begrippen behandeld en wordt de herkomst van deze Zeeuwse woorden besproken. Ook de tentoonstelling 'De Zeeuwse Klapbank' zal voor de gelegenheid nog eens uit de kast worden gehaald. Maar wie niet zo lang kan wachten om de verhalen uit deze klapbank te horen, kan uiteraard altijd luisteren op www.zeeuwseklapbank. nl. Zeeuws Erfgoed 25 september 2010/03 STREEKTALEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 25