Uiteraard gebeurde er ook een en ander in het voorjaar Huldiging Engel Reinhoudt Expertenmeeting Zeeuwse spelling Interessante data en weetjes Op 24 april werd in 't Kerkje van Ellesdiek een liedjes avond Een koffer vol Zeêuws' georganiseerd. Engel Reinhoudt schreef in de programmabrochure dat het een unieke avond zou worden, omdat er zelden zoveel Zeeuwse muzikanten bij elkaar waren op een avond. Het initiatief kwam van Anja Kopmels. Wat hij niet wist, was dat deze avond speciaal voor hem georganiseerd was en het was geslaagd. Pas eventjes voor alles zou beginnen, rook Engel wat onraad. Hij zag te veel familie en vrienden die normaal niet aanwezig zijn op dergelijke avonden. Hij vreesde het ergste, maar kreeg een prachtige huldiging door allerlei Zeeuwse artiesten die speciaal voor die avond een liedje van Engel bewerkten. Anja Kopmels, Peter Dieleman, Ambras, Duo Da Capo, Maikel Harte, Jan van de Velde, de Meissen, Jan Gunter en Bennie Hek zorgden samen met een volle kerk publiek voor een avond die Engel niet vlug zal vergeten. Na de inleidende lezingen werd gediscussieerd over een Zeeuwse adviesspelling. Op 19 mei werd in het Provinciehuis in Middelburg een expertenmeeting gehouden over de spelling van Zeeuwse dialecten. Sprekers waren onder anderen Veronique De Tier, adviseur streektalen, Siemon Reker, hoogleraar Groningse taal en cultuur, Marco Evenhuis, Pau Heerschap en Clasien Rooze. Na de inleidingen van deze sprekers, werd gediscussieerd over de noodzaak aan een Zeeuwse referentie- of adviesspelling. In het najaar zal in kleinere werkgroepen nagegaan worden hoe we het best tot een adviesspelling komen die door beginnende schrijvers kan gebruikt worden als ze dat willen. De Provincie Zeeland heeft de SCEZ gevraagd om in 2011 een brochure te maken over de spelling van de Zeeuwse dialecten. Wordt dus vervolgd. 26 maart 2011: Elfde Nederlandse Dialectendag (locatie: Zuid-Holland) In mei 2010 ging er een Meldpunt Taal van start. Hoort u een nieuw woord, hebt u een taalergernis, of wilt u iets anders kwijt over taal, dan kunt u dat via deze website openbaar maken. Er komen ook geregeld taal onderzoeken op de website. In het najaar kunt u er bijvoorbeeld een enquête van de Stichting Nederlandse Dialecten vinden. Kijk op www.meldpunttaal.nl. Zeeuws Erfgoed 26 september 2010/03 STREEKTALEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 26