MOnuMENTaal lAlQH %X STVKdT Ivoren zakzonnewijzer met kompas uit het Zeeuws Museum; collectie Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. De zonnewijzer geeft de tijd aan doordat de wijzer, gnomon genaamd, een schaduw op een plat vlak werpt. Op dit vlak zit een schaalverde ling met alle uren van de dag. Aangezien de zon beweegt, verplaatst de schaduw zich over het vlak. Zo is de tijd nauwkeurig af te lezen. Zakzonnewijzers hebben verschillende functies. Ze zijn de voorlopers van het moderne horloge en worden ook als kompas en als kalender gebruikt. Tot in de negentiende eeuw worden zonnewijzers vooral toegepast om uurwerken te corrigeren. Tot die tijd zijn de meeste klokken namelijk zo onnauwkeurig dat ze vaak gelijk gezet moeten worden. Dit verklaart waarom men vaak aan de zuidmuur van een oude kerk toren een zonnewijzer aantreft. Zakzonnewijzers hebben een touwtje in plaats van een wijzer om de tijd aan te geven. Deze ivoren zonnewijzer is in 1604 gemaakt door Paulus Reinman in Neurenberg. Reinman is de meest prominente kompasmaker aan het begin van de zeventiende eeuw. Dit type zonnewijzer is een echt luxeproduct. Het bezit ervan staat symbool voor een hoge maatschappelijke posi tie. DANC2I .'•VBlCK. l*pc li c Z Eïc-f 7 WTTT: £OR[y-:X jCLEH' ÊLOhA (foto Ivo Wennekes)

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 32