Conferentie 'Echt Zeeuws?!' toont volkscultuur in Zeeland ïitureel f^ocd Het Zeeuwse Jaar van de Tradities (2009-2010) is op 12 juni afgesloten met een conferentie in De Goederenloods in Goes, de uitspanning van Spoorwegmuseum Stoomtrein Goes-Borsele. Met deze conferentie, georganiseerd door de SCEZ, werd tevens het programma Volkscultuur van de Provincie Zeeland aangekondigd. Zo'n 125 vertegenwoordigers van allerlei Zeeuwse organisaties op het terrein van de volkscultuur namen deel aan de conferentie 'Echt Zeeuws?!' De dag begon met een echte Zeeuwse traditie: de bolus, die samen met de babbelaar op een gedeelde tweede plaats staat in de Zeeuwse Top 10. Bovenaan staat: ringrijden, een van de vele tradities in Zeeland die nog springlevend is. De Top 10 van Zeeuwse tradities, gekozen naar aanlei ding van een enquête, werd op een originele wijze gepresenteerd. Op T- shirts zijn tien tradities afgebeeld met een verklarende tekst. De tentoon stelling met de T-shirts werd samengesteld door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De plaatsvervangend commissaris van de koningin, gedeputeerde Harry van Waveren, kreeg deze tentoonstelling symbolisch aangeboden samen met het eerste exemplaar van het boekje 'Echt Zeeuws?!, geschreven door Rinus Antonisse. De tentoonstelling is gratis te leen bij de SCEZ en het boekje is voor€7,50 te koop bij diverse Zeeuwse boekhandels en musea en eveneens bij de SCEZ. De vraag "Wat is echt Zeeuws?" kon ook worden gesteld bij de foto tentoonstelling van Phine Lippe, scholiere van SSG Nehalennia uit Middelburg. Zij heeft een meisje van Surinaamse afkomst en een jongen gefotografeerd in een Zeeuws dameskostuum: niet het beeld dat we traditioneel bij deze kleding kennen. Afwijking van gewoontes kan een verrassende kijk op dingen geven. Dat bleek ook uit de mode, ontworpen door Susan Bakx, geïnspireerd op de Zeeuwse dracht. Veel deelnemers van diverse streekdrachtverenigingen waren in hun streekeigen kostuums gekomen en zorgden voor een kleurrijk beeld. Oud en nieuw in de streek- dracht kwamen zo prima samen. Dat gebeurde ook op de bovenverdie ping van De Goederenloods; daar werden presentaties gegeven van diverse tradities zoals kantklossen en het snikkeren, het snijden van paeremessen. Anderzijds toonden kunstenaars er een moderne kijk op volkskunst waarvoor veel interesse was. Een nieuwe bakvorm, het 'Zeeuws knopje', werd geïntroduceerd. Tussendoor werd het programma onderbroken door muziek van de Eerste Yerseksche Koenckelpot Fanfare of door Zeeuws-Vlaamse kleinkunst, gezongen of verteld door Adrie Oosterling uit Groede. Hoewel tradities van alle dag zijn is het jammer dat sommige tradities, door gebrek aan kennis, vaardigheid of belangstelling niet levend kunnen worden gehouden. Het is belangrijk om ook naar de toekomst te kijken en te proberen dit voor de komende generaties vast te leggen. De gewoontes en gebruiken, die van huis uit worden doorgegeven, zijn belangrijk. Ze vormen als het ware de culturele bagage en zorgen voor een sociale cohesie. De tijd kleurt ze in en past ze aan, daarom kunnen tradities voortleven. Hoe kunnen we jongeren voor de Zeeuwse volks cultuur interesseren en laten deelnemen? Juist deze generatie is, bewust of onbewust, op zoek naar identiteit. In een dynamische maatschappij gekenmerkt door verandering en globalisering zijn roots, bindingen en lokale betrokkenheid belangrijk. Ouders en de samenleving zijn een belangrijke schakel en kunnen jongeren hierin stimuleren. Deelnemers aan de conferentie gaven goede suggesties hoe hieraan te werken in de komende jaren. Ineke Strouken rechts) biedt aan Harry van Waveren de T-shirttentoonstelling met tien Zeeuwse tradities aan. Optreden van de Eerste Yerseksche Koenckelpot Fanfare. Conferentie 'Echt Zeeuws?! in De Goederenlood van Spoorwegmuseum Stoomtrein Goes-Borssele (foto's Jean-Marie van Isacker). Zeeuws Erfgoed 5 september 2010/03 ALGEMEEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 5