ichting nieuwe landelijke boerderijenstichting een feit 1 tt O j t* Op 29 mei werd in Hardinxveld-Giessendam stichting Agrarisch Erfgoed Nederland opgericht. Deze nieuwe, nationale koepelorganisatie is een samenwerkings verband tussen de zeventien provinciale en regionale boerderijenstichtingen en heeft als doel het behoud van het agrarisch erfgoed in Nederland. Krachtenbundeling De nieuwe landelijke boerderijenstichting kan in monumentenland op veel bijval rekenen; na het Jaar van de Boerderij in 2003 ging het snel bergafwaarts met de aandacht voor het behoud van historische boerderijen in Nederland. Het opheffen van de initiator van dit themajaar, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek in Arnhem, droeg zeker bij aan deze negatieve spiraal beweging. Mede door de verminderde aandacht voor het agrarisch erfgoed zijn de afgelopen jaren dan ook weer veel historische boerderijen aan de slopershamer ten prooi gevallen, ook in Zeeland. Om het tij te keren en de boerderij weer (beleidsmatig) op de kaart te zetten hebben de boerderijenstichtingen, waaronder de Boerderijen stichting Zeeland, nu dus de handen ineen geslagen. Doelstellingen Een eerste succes werd vorig jaar al behaald, toen de nieuwe stichting met succes de landelijke bouwkunst als aparte categorie in de nieuwe Monumentenwet (MoMo) wist te verdedigen. Nu de officiële oprichting een feit is kan de historische boerderij, en daarmee de cultuur historische waarde ervan, weer volop onder de aandacht van het brede publiek worden gebracht. Een van de voornaamste doelstellingen van Agrarisch Erfgoed Nederland is het komen tot een nationaal beleid voor het behoud van historische boerderijen in Nederland. Daarnaast worden kennisontsluiting en zicht baarheid door de nieuwe stichting als doelstellingen genoemd. Hiertoe zal zij onder andere een digitale kennis bank opzetten en evenementen organiseren om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Bij deze evenementen zal niet alleen het materiële erfgoed, maar ook het immateriële erfgoed, zoals verhalen over het boerenleven van vroeger en nu, belicht worden. Contact Meer informatie over de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland kunt u vinden op de website van BoerderijEnZeeland www. boerderijenl). Mocht u de nieuwsbrief van de nieuwe stichting willen ontvangen, dan kunt u zich direct aanmelden bij het secretariaat, ondergebracht bij Bureau Helsdingen in Vianen (advies @bureauhelsdi ngen. n l) 't Hof Welgelegen Sint-Laurens.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 7