www.scez.nl/kerkkrimpenkans Architecten Geerard Gouwy en Guido Goethals hebben een creatief en flexibel ontwerp gemaakt waarbij de kerk wordt verdeeld in een koud middendeel en een verwarmd koorgedeelte, waarin de belangrijkste activiteiten kunnen plaatsvinden. Het middengedeelte kan eventueel worden 'opengemaakt' zodat er een atrium ontstaat en de kerk veel onderhoudskosten (minder dak!) kan besparen (illustratie VG Architecten). balanceren, weet Gouwy: "Men mag hierbij de (zware) financiële opgave niet uit het oog verliezen. Daarentegen is het van groot belang om de mensen enthousiast te houden, om de motor van dit proces draaiende te houden. Daarnaast hopen we door het vinden van creatieve oplossingen en het faseren van ingrepen de kosten te beperken en ten slotte het financiële plaatje ook rond te krijgen." Maar zowel in IJzendijke als in Breskens is realisatie van de plannen nog (zeker) geen gelopen race. Het blijft echter belangrijk mensen (geïnteresseerden) enthousiast te maken om in het project te willen stappen. Voor beide kerken ligt er nu in ieder geval een interessante blauwdruk van een mogelijke eindsituatie, rekening houdend met de specifieke situatie in beide kernen. Gouwy: "Men mag zich niet verliezen in louter discussies zonder te durven dromen. Alleen door te dromen kan men een stap voorwaarts maken en uiteindelijk komen tot een afronding." Het proces van een geconstateerd probleem naar een interessante verkenning van mogelijkheden (Breskens) of naar een breed gedragen visie met bijbehorend plan (IJzendijke) is al een goed aanknopingspunt voor vervolgacties. 'Kerk, Krimp en Kans. Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen' is een pilotproject van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De uitvoering is in handen van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in samenwerking met de gemeente Sluis en de Provincie Zeeland. Het project heeft tot doel de kansen in beeld te brengen van religieus erfgoed voor de leefbaarheid van de gemeente Sluis. De toren van de rooms-katholieke kerk in IJzendijke is al van ver zichtbaar en voor veel inwoners is het een belangrijk 'baken' in het landschap dat niet mag verdwijnen. Zeeuws Erfgoed 20 september 2015 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 20