AN BI J MOnuMENTaal Cninfrtn Zeeuws Erfgoed Meer weten? Kijk op www.scez.nl/donateur www.scez.nl/gedichtenwedstrijd C* 0l0f03 jaargang 14 nr. 3 september 2015 Zeeuws Erfgoed - blad voor erfgoedliefhebbers is een uitgave van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en verschijnt vier keer per jaar. Dit blad informeert over het materieel en immaterieel erfgoed in Zeeland. De activiteiten van de SCEZ worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. Redactie Saskia Buitenkamp, Marinus van Dintel, Jan Kuipers, Veronigue De Tier en Janneke de Wit Eindredactie Saskia Buitenkamp, Marinus van Dintel, Jan Kuipers en Veronigue De Tier Foto's SCEZ, tenzij anders vermeld Auteursrecht Het auteursrecht van Zeeuws Erfgoed (gehele uitgave) berust bij de SCEZ; van externe bijdragen bij de auteurs. Gehele of gedeeltelijke overname of publicatie van artikelen is uitsluitend toegestaan met bronvermelding na toestemming van de SCEZ en de rechthebbende(n). De SCEZ streeft er met de uiterste zorgvuldigheid naar om voorafgaand aan het moment van publicatie contact op te nemen met de rechthebbende(n). Mochten personen of instanties als rechthebbende(n) alsnog niet benaderd zijn, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met de redactie. De SCEZ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangeleverd beeldmateriaal waarop auteursrecht berust. Algemeen Nut Ir.- - Beogende Instelling ~J.K' Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Postbus 49 4330 AA Middelburg Bezoekadres Het Schuitvlot, Looierssingel 2 T +31 (0)118-670870 E info@scez.nl Twitter SCEZ @erfgoedzeeland www.scez.nl Contact redactie en administratie Reacties en adreswijzigingen bij voorkeur digitaal via zeeuwserfgoed@scez.nl of via postbus 49, 4330 AA Middelburg o.v.v. Zeeuws Erfgoed. Opmaak decreet, Ramon de Nennie, Middelburg Druk Meulenberg, Middelburg Aan dit nummer droegen bij Leo Adriaanse, John Akkermans, Wout Bareman, Willem van den Broeke, Jeanine Dekker, Robert van Dierendonck, Marinus van Dintel, Johan Francke, Henk Hendrikse, Hans Jongepier, Karel-Jan Kerckhaert, David Koren, Jan Kuipers, Bernard Meijlink, Josien Pootjes, Rachel Schatz, Wim Scholten, Veronigue De Tier, Truus Trimpe Burger-Mekking en Janneke de Wit. ISSN 2352-4766 Losse verkoopprijs 4,50 (alleen aan balie SCEZ) De SCEZ staat voor behoud en beleving van erfgoed in een veranderende samenleving. Samen met de vele andere erfgoedorganisaties in Zeeland houden wij het erfgoed levend en in beweging. Donateurs van de SCEZ ondersteunen het erfgoed in Zeeland. Dat kan al voor 14 euro per jaar. Voor deze septemberaflevering van 'Zeeuwse poëzie op de plaat' een ingezonden gedicht over een avond aan zee. De gedichtenwedstrijd in het Zeeuws van de SCEZ en Stichting De Zeeuwse Taele, die begin dit jaar van start is gegaan, heeft inmiddels 36 gedichten opgeleverd. De wedstrijd heeft tot doel poëzie in Zeeuws dialect te stimuleren. De inzendtermijn voor nieuwe gedichten is inmiddels gesloten. De jury kan nu aan de slag met het uitkiezen van de winnende gedichten. De winnaars worden op 9 oktober bekendgemaakt, onder meer via de website scez.nl. Voor elke categorie zijn er inzendingen. De drie wedstrijd categorieën zijn: vrije keuze van gedicht (als debutant), vrije keuze van gedicht (voor wie vaker gedichten publiceert) en haiku's (3 dichtregels van 5-7-5 lettergrepen). Voor elke categorie wordt een prijs van 100 euro uitgereikt en een publieksprijs. De winnende gedichten van de drie categorieën worden in de decemberuitgave van Zeeuws Erfgoed gepubliceerd. Ook de namen van de inzenders van de drie gepubliceerde gedichten in maart, juni en september worden dan vrijgegeven. Meer informatie over de gedichtenwedstrijd is te vinden op: Zeeuws Erfgoed 3 1 september 2015 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 31