XVI Verder werd de verzameling in liet afgeloopen jaar verrijkt met de volgende geschenken van mr. J. Loeff te Koudekerke boerinnenjakjes en beuken, van den heer J. de Jonge te Middelburg een Axelsche hoed voor mannen en een dito voor vrouwen uit 1850 en een Axelsch jakje, van Mej. P. J. van Pienbroek alhier, een boerinnenjakje en beukje, van concierge Schoolmeester een antieke haarkam, terwijl verder zich de gelegenheid aanbood tot het aankoopen van enkele geheel uit de mode geraakte Walcliersche vrouwenkleeren, een paar ouderwetsche gouden filigraan sluitingen voor gitten kralen der Walchersche boerinnen en een Walcliersche falie met de eigenaardige, in wol geborduurde versierselen, en met zilveren haken De belangrijkste schenking ontving het Genootschap echter op het eind der maand Maart. Zij bestaat uit een aanzienlijk aan tal Scliouwsche vrouwenkleeren uit het begin en uit het midden der 19de eeuw, tot dusver in het bezit der familie Mulock Houwer, vroeger te Zierikzee woonachtig en door deze welwillend ten ge schenke aangeboden. Het Bestuur ontving deze aanwinst met bijzondere erkentelijkheid, temeer daar onder de verzameling Zeeuwsche kleederdrachten nog niets uit Schouwen uit dien tijd aanwezig was. Alle stukken bevinden zich in goeden staat en zijn de friscli- heid zelve. Om dit verslag niet te uitvoerig te maken wie er meer over wil ingelicht worden leze de Middelburgsche cou rant van 20 April 1926 vermelden wij slechts dat de schenking bestaat uit een viertal rokken van kalamink, uit verschillende jakjes met korte mouwen en laag uitgesneden hals, waarin of waarover de mede aanwezige doekjes werden geplooid, een kost bare verzameling mutsen van fijne kant, daarbij twee paar gouden krullen aan zilveren oorijzers, alsmede een paar gitten rouw- bellen. Zeldzaam is de schort met van boven den band van geruite stof, zooals men die in het werk van Maaskamp ziet afgebeeld. Ook de zeemlederen mitaines, die tot over de ellebogen reiken, ontbreken niet. Inderdaad een belangrijke aanwinst voor de afdeeling Zeeuwsche kleederdrachten. De kleederen der kostuumpoppen werden vernieuwd naar ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1926 | | pagina 20