VII eenige programma's van openbare feesten, gehouden te Middelburg, geschonken door den heer M. J. Jonk, te Mid delburg een gedenkteeken van de familie Serlé, papier-maché, 1832, geschonken door mevrouw de weduwe C. E. Plugge Jongepier te Middelburg eene verzameling diploma's en medailles, afkomstig van den heer Ds. H. Q, Janssen, eertijds predikant te Sint-Anna-ter- Muiden, geschonken door den heer Ds. J. N. Pattist te 's-Gravenhage vijf kruitmeters, geschonken door den heer C. W. van Loo te Middelburg een ijzeren haak van eene wipput, geschonken door me juffrouw WisseLouwerse te Domburg een fouten- of dradenteller, gebruikt in de weverij der heeren Salomonson te Arnemuiden omstreeks 1860. geschon ken door den heer N. Schoolmeester te Middelburg. Van den conservator van de steenenkamer is ditmaal geen verslag ontvangen. De conservatrice van de ouderwetsche kamer en de Zeeuwsche kleederdrachten meldt „In 1932 werd de verzameling verrijkt met 2 costuums voor weeskinderen (jongen en meisje), vroeger gedragen in 't weeshuis op 't Molenwater te Middelburg nu Industrie- en Huishoudschool), geschonken door 't bestuur der Godshuizen te Middelburg een 18e eeuwsch gedreven zilveren theeketel, vervaardigd door den Middelburgschen zilversmid Philips Priée. geschon ken door mej. C. J. van Oostenwijk Stern te Hilversum een schilderijtje, voorstellende een Domburgsche boeren vrouw van 1830, geschonken door den heer C. van der Weel te Middelburg een verzameling Zuid-Bevelandsche boerenkleederen en sieraden uit de 19e eeuw, ontvangen van den heer J. Kreune te Heinkenszand en nader beschreven in het hierachter vol gend verslag van de commissie voor Zeeuwsche folklore

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1933 | | pagina 13