SYNONYMIA. PLANTAR. ViM P A T R I A R V M, EXOTI C A R V M, walachr^a, zehlandi^e ins vla,':nascentivm authore Excudcbat Richardus Schildersy2ethn6lz T V M 7 V M I N CASPARO P I L LET RIO monspeliensi MEDICIN-fi DÖCTORE, A C Jndjti Middelburg. Reip.Medico or din, MlDDELBVRCfj- öidinum Typographic. 161 o« Fig. 10. Titelblad van Pelletier's 'Plantarum...' (1610). gelijk om zijn planten te identificeren, niet via de omslachtige weg via synony- men bij Bauhin en Linnaeus, maar direct met behulp van de moderne flora. In de tweede plaats noemt Pelletier herhaaldelijk wilde planten, die beslist niet als cultivar of medicinale plant denkbaar zijn. Ten slotte is er een kleine aanwij zing dat Pelletier van plan was zijn botanisch werk in een verdere theoretische studie voort te zetten. Hiervoor verzamelde hij vele planten, die hij wellicht kweekte op een buiten te Oostkapelle16. Pelletier wijst in zijn werk nergens naar Roels. Toch kende hij het werk van Clu- sius en dus ook diens afdruk van de brief van Roels. Hij kende Dodoens en ook deze verwees naar Roels' relaas van de Manioc-wortel: 92

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 130