poortje nog het jaartal 1629 droeg. Dit is achter de slagerij Wondergem, Dorpsstraat 24. De heer Wondergem stelde mij een fotografie ter beschikking, waarop dit poortje nog te zien is. Het is gesloopt en de 3 gevelstenen bevinden zich wellicht te Domburg bij de gemeente. Achter de slagerij bevinden zich resten van een oud gebouw, ten dele in recentere bebouwing opgenomen. 17. Remb. Dodoens, Cruydt Boeck. Antwerpen, 1644, 2e druk; Leiden, 1618, 2e druk. 18. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen. 19. C. Liens (1614) 'Cornelii Liens Medicinae doctoris Zirizeae ordinarii cum adversariis D. Philippi Lansbergii amica consertatio epistolica'. Zierikzee. 20. A. A. Fokker, 'Ph. Lansbergen en zijne zonen Pieter en Jacob', in Archief ZGWI, 5 (1863), 52-100. J. Banga, Geschiedenis van de vroegere geneeskunde en van hare beoefenaren in Neder land (Leeuwarden, 1868), 504-511. P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en zeventiende eeuw, (Amsterdam, 1943) 410, noot 803. R. Maas, 'De muskusstrijd te Goes in de jaren 1612-1614', in Aere perennius, 25, (1977), 9-14. Hieronder nog een overzicht van de verschenen pamflettenHet grootste deel is ook in bovengenoemde literatuur te vinden. D. d'Outreleau (1613), 'Tractatus medicusper-brevisin quosuccincte acdisposite dis- putatur an puerperae liceat exhibere moschum. A D. Ultralaeo conscriptus'. Middel burg. C. Herls (1613), 'Examen tractatus medici: De Moscho, a David Utralaeo in lucem editi'. Middelburg. J. Lansbergen (1613), 'Disputatio epistolaris Ph. Lansbergii et apologia I. Lansbergii pro parente adversus Corn. Herls, chirurgum'. Middelburg. C. Herls (1613), 'Responsio ad Apologiam Jacobi Lansbergii, qua et parentis sui et Davidis Ultralaei, placita de Moscho tuetur'. Middelburg. H. Smallegange (1613), 'Examen quaestionis medicae, an puerperae suffocationi ute- rinae obnoxiae febri acuta laboranti, in morbi principio, tuto et ex arte possit exhiberi Moschus'. Middelburg. K. Frank (1614), 'Epistola apologetica medicorum Mittelburgensium, qua et nothis Ph. Lansbergii literis respondent et a calumnia palinodiae ipsi ab eo et filio iniusta pur- gantur'. Middelburg. C. Liens (1614), Cornelii Liens Medicinae doctoris Zirizeae ordinarii cum adversariis D. Philippi Lansbergii amica consertatio epistolica'. Zierikzee. C. Liens (1614), Mittelburgensium medicorum responsio postliminii et epistolae apo logetica ex superabundanti cautela, refutatio pro D. Ph. Lansbergio. Zierikzee. 21Pelletier examineerde o.a. in 1617 en 1620. Zie Th. Boesman, De examens in de chirur gijnsgilden. Diss. Utrecht, 1942. Het was voor Pelletier in ieder geval een serieuze aan gelegenheid, want in 1628 dringt hij aan op verzwaring van het examen. 22. Cornelis Herls, Examen der Chyrurgie. Middelburg, 1645 en meerdere uitgaven. Joh. Verbrugge, Chirurgijns of heel-meesters reysboeck. Middelburg, 1675; later vaak toegevoegd aan Herls. Cornelis Herls' Examen der chirurgie werd in latere uitgaven, bv. Middelburg, 1660 voorzien van 'een aenhanghsel van den omloop des bloedts' door Ferd. Gruiwardt, een arts uit Goes (1627-1701). Een andere toevoeging was het werk van Verbrugge on der de titel Chirurgyns scheepskist. Cornelis v.d. Voorde, Lichtende fakkel der chirurgia, aengesteken ten profijte van alle diegene welke genegen zijn de heelkonst, zo theoretice als practice in haar volkomen per fectie te leeren, gestell bij vrage en antwoord. Middelburg, 1664. Id. vermeerderd meteen Chirurgijns of Heelmeesters Zeecompas, leerende hoe menop zestien streken de genezing der gevaarlijkste scheeps-, land- en legerziekten bezeilen zal. 100

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 138