Afb. 24. Schelpen-buffet vervaardigd door Job Baster (1711-1775), met 'zeer veel raare en ongemeene hoorens in eene byzondere smaak geschikt, en van schulpjes gemaakte mannetjes vogeltjes, bloemen, etc.' In 1775 geschonken aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 223