,.J '7fs Afb. 31Bomme's 'Natuurkundige waarnemingen van een zonderling wespen nestje en een bevrugten oranje-appel'. (Uit: Verhandelingen Zeeuwsch Genoot schap).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 229