'mogen wy die tot de Phisica lust hebben dan slegts onze uytspanningen en snipper- uuren daartoe besteeden en of de steeds ontdekte waarheden en voorwerpen met ey- gen Oogen nagaan en des te sterker door werden aangedaan of eenige verdere ontdek kingen doen, en dus by het groote Ligt der ontdekkingen nog maar slegts een kleyn straeltje van vorderingen byvoegen, men zal zyn moeyte rykelyk vergolden agten 179

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 233