school te Rotterdam, waar G.J. Mulder zijn baanbrekend werk voor een betere farmaceutische opleiding begon, als een graadmeter voor de andere scholen te gebruiken. Wanneer men uitgaat van de oorspronkelijke doelstelling van de kli nische scholen, is een dergelijke vergelijking echter niet geheel terecht. Gezien vanuit die doelstelling is het Middelburgse instituut een suksesvolle instelling ge weest, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een betere geneeskundige en farmaceutische verzorging van Zeeland. 236

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 294