VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES: FIGUREN IN DE TEKST - Bibliotheek van de Vereeniging van Genees- en Heelkundigen in Zeeland (onderge bracht in de Zeeuwse Bibliotheek): 1,15. - Gemeente Archief Vlissingen: 5. - Part. Verz.: 21. - Rijksarchief in Zeeland, FA Van der Feen: 14, 16, 17, 18. - Rijksarchief in Zeeland, historisch-topografische atlas van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Zelandia Illustrata); de tussen haakjes gestelde num mers verwijzen naar de vierdelige gedrukte catalogus door W.S. Unger (Middelburg, 1931-1957): 2(11, 546), 4(11, 678), 6(IV, 865), 8(IV 887), 9(11, 758), 13(11, 224), 20(11, 686), 24(1V, 482), 25(1, 323). - Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg: 3, 7, 10, 22, 23, 26. - J. Dirks, De Noord-Nederlandsche Gildepenningen, (Haarlem, 1878): 12 - P. van Musschenbroek, Beginselen der Natuurkunde, beschreven ten dienste der Landge- nooten, (Leiden, 1736): 19. AFBEELDINGEN: - Gemeente Archief Goes: 11, 12 - Rijksarchief in Zeeland, Zelandia Illustrata: 1(11, 566), 2(IV, 235), 3(IV, 906), 4(1V, 905), 6(IV, 937), 7(IV, 192), 8(IV, 528), 9(IV, 827), 10(IV, 346), 13(11, 1397), 14(IV, 678), 15(Aanwinst 1983), 33(IV, 559). - Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, Leiden: 29, 30. - Rijksprentenkabinet, Amsterdam: 16. - Universiteitsbibliotheek, Amsterdam: 17,18, 19. - Universiteitsbibliotheek, Utrecht: 34. - Zeeuws Museum, Middelburg: 24. - Archief ZGW 1923: 35 (Origineel vernietigd in 1940). - J. Hervey, Godvruchtige bespiegelingen over den nachtden sterrenhemel en den winter, (Amsterdam, 1756): 23. - J. de Lalande, Astronomia, (Amsterdam, 1773): 22. - Rotterdams Jaarboekje 1934:20. 238

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 296