BETOOG ZEELANDS REGT, HOOGES CHÖLE, VAN TOT HET S TIG TEN E e n e r Briefsgewyze Voorgedragen, DOOR PIETER PAVLVS, Ti L E T D E N, By P. van der EYK en D. VYGH',1 mdcclxxv. Fig. 3. Titelblad van Pieter Paulus'pleidooi vooreen Zeeuwse universiteit (1775). 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 41