277S W A iUdiH - Omfznyl tcrdedoglxsrisse van dxai£3\rc,ï3«lral1i-off3'i allot. Afb. 7. Christophorus Henricus Didericus Ballot (1741 -1797)hoogleraar wijsbe geerte en proefondervindelijke natuurkunde 1788-1797.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 49