A-D Commissie van Redactie: Dr Mia I. Gerhardt, voorzitter en eindredacteur Drs R.L. Koops, secretaris Drs J.H. Kluiver Dr P.H. Nienhuis Ir J. A. Trimpe Burger Redactieadres: St. Pieterstraat 38 4331 EW Middelburg tel. 01180-38920 ISSN 0166-459X IV

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 6