25. Voget, Albertus, dr. theol. h.c. (1695-1771), predikant te Middelburg 1721; benoemd tot P theol. 25-10-1721 (oratie), betaald tot 21-10-1727; vertrekt 1727 als P Theol. naar Groningen, oratie 28-11-1727. 26. Van Hemert, Gerardus (1698-1759), predikant te Middelburg 1722; benoemd tot P phil. 6-10-1725 (wegens afslaan beroep Delft); slaat 1737 beroep als P te Utrecht af; emeritus 6-10-1749. 27. De Bruijne, Samuel Koenraad (1700-1748), predikant te Deventer 1724; benoemd tot predikant en P theol. te Middelburg 25-4-1729; vertrekt als predikant naar Amster dam 24-7-1739. 28. Abresch, Frederik Lodewijk (1699-1782), rector LS 1725; benoemd tot Lhist. eloq. 17-3-1731vertrekt december 1741 als rector LS met titel P hist. eloq. naar Zwolle. 29. Reitz, Willem Otto, u.j.dr. (1702-1768). praeceptor Iae classis LS Rotterdam; wordt conrector LS Middelburg 1-12-1736 en L jur. 17-11-1736 (resol.); rector LS 3-3-1742; emeritus 2-8-1766, overleden 22-10-1768. 30. Willemsen, Jacobus (1698-1780), predikant te Middelburg 1728; benoemd tot P theol. 18-4-1740 (wegens afslaan beroep Amsterdam); emeritus als predikant 1779, overle den 31-3-1780. 31. Schorer, Izaak (1697-1750), predikant te Middelburg 1728; benoemd tot P hist. eccl. 6(10?)-12-1740 (wegens afslaan beroep Amsterdam), oratie 17-5-1741; overleden 19- 11-1750. 32. Van Visvliet, Meinardus, u.j.dr. en med. dr. (1708-1769), geneesheer te Middelburg; benoemd tot L anat. 16-9-1741, tot P medic. 5-12-1750; wordt schepen en raad van Middelburg 19-8-1751, overleden 5 maart 1769. 33. De Wind, Paulus, med.dr. (1714-1771), stadsgeneesheer 1741, operateur en steensnij der van de provincie 1750; benoemd tot L anat., chir. obstet. 5-12-1750; overleden 1-2-1771. 34. Swanenburg, Hubertus (1722-1772), predikant te Middelburg 1753; benoemd tot ho norair P, naar keuze in phil. of hist. eccl. 8-12-1764 (wegens afslaan beroep Dor drecht); benoemd tot predikant te Utrecht 1767, bevestigd 28-2-1768. 35. Reitz, Karei Conraad, u.j.dr. (1748-1810), advocaat te Middelburg; benoemd tot L jur. i.p.v. zijn vader (nr 29) 2-8-1766; werd tevens griffier van het Hof van Vlaanderen en van de Staten van Walcheren; overleden 19-5-1810. 36. Prumers, Walrand (7-1786), conrector LS 1758; benoemd tot L hist. 11-3-1769, oratie 15-11-1769; geen conrector meer vanaf 19-12-1778 (ingaand 3-4-1779?) maar blijft L; overleden 11-11-1786. 37. Kluit, Adriaan (1735-1807), rector LS Middelburg 1768; benoemd tot L eloq ling, graec. 11-3-1769, tot P id. 23-3-1776; benoemd tot P vad. gesch. te Leiden 22-8-1778; te Middelburg betaald tot 23-10-1778. 38. DeWind, Gerardus, med.dr. (1730-1800), broer van nr 33, geneesheerte Middelburg; benoemd tot L anat. chir. 8-2-1772 (oratie), tot P medic., anat., chir. obstet. 1778 (oratie); overleden 6-10-1800. 39. Krom. Hermanus Johannes (1738-1804), predikant te Middelburg 1771; benoemd tot P hist. eccl. 8-10-1774 (wegens afslaan beroep Utrecht), oratie 22-3-1775; wordt P the ol. exeg. 1787; overleden 20-12-1804. 40. Andriessen, Andreas (1733-1800), predikant te Middelburg 1764; benoemd tot P the ol. 25-5-1776 bij eerstkomende vacature van leerstoel Willemsen of Krom (wegens af slaan beroep Utrecht); P ling, orient, april 1777 (oratie), theol. 1-5-1780 (vacature Willemsen); overleden 21-11-1800. 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 68