Pachttafelente Middelburg 1652, herdrukt te Goes in 1668. Tafelen van Interest, te Middelburg 1652, herdrukt in 1663 met een Appendix. Tafelen van de Wanne-maten, te Middelburg 1655, waarin hij zijn plan meedeel de een 'Tractaat van de geheele handelinge der wijnroede' te zullen publiceren. Het bleef bij een belofte. Pasteboeck van den Broode, te Middelburg 1603. In de Chronijck van Boxhorn, die in 1644 te Middelburg is verschenen, bevindt zich op de pagina's 80-91 de Lijst van de grootte van Zeeland, samengesteld door Eversdyck17. Ook staan in deze Chronijck berekeningen over de Goese koren maat. Smallegange heeft al deze berekeningen in zijn Nieuwe Cronyk van Zee land, 1696, overgenomen16. Tijdens zijn studie bij Coutereels had Eversdyck alle vraagstukken uit diens Arithmetica uitgewerkt. Op verzoek van de uitgever Jacques Fierens heeft Ever- dyck de herdruk van de Arithmetica van Coutereels, die in 1658 verscheen, ge corrigeerd. Hij heeft alle vraagstukken van het juiste antwoord voorzien17. In het archief van de gemeente Goes bevinden zich enkele handschriften van Eversdyck: 151 Reductie van paybrieven 152 Interest-rekeninge (een boek van 208 pagina's) 153 Claddebouck in de arithmetica ende geometrie (over dit boek handelt de rest van dit artikel) 154 Meetkundige berekeningen (serie op losse vellen uitgewerkte meetkundige vraagstukken) Verder onder no 2524: Staten voor gewicht, kostprijs en samenstelling van brood, gedateerd 1622, later bewerkt tot het Pasteboeck. 5. Het boekenbezit van Corn. Fr. Eversdyck In het gemeente-archief van Goes bevindt zich de lijst van de boeken die de re kenmeester bij zijn dood heeft nagelaten'*. Deze lijst kreeg de aanduiding:' Ca talogus van de boucken die d'Hr Rekenmr. Corns. Fran. Eversdyck heeft gele- gateert aen Corns ende Johan Eversdyck, gemaeckt op den 10 octob. 1667 in't bijzijn van de Heeren voogden ende de moeder der voors.kinderen, daeraf sy volgens 't codicil d'anno 1659 van alle haer grootvaders uytgegeven boucken, elck een exemplaer op't beste papier voor haer gebruick nemen mogen, ende haer moeder twee, als daer te sien is.' De lijst bevat 268 titels. De boekwerken zijn ingedeeld naar formaat: boeken in folio, quarto, octavo, enz. Maken we een indeling naar de onderwerpen, voor zover die uit de titels blijken, dan zien we, dat ruwweg 40% handelt over wiskundige onderwerpen, 25% over staatkundige kwesties, 20% over theologische zaken, 10% over geschiedkundige, aardrijkskundige en biologische zaken 5% over diverse onderwerpen, waaronder litteraire. De wiskundeboeken bestaan voor een klein deel uit standaardwerken van gro ten uit de 16e en 17e eeuw, zoals Metius, Stevin. Ludolph van Ceulen, Van Schooten en Napier. De meeste boeken zijn van rekenmeesters, merendeels ge- 45

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 79