Na de invoering van de electronische rekenapparaten hebben de logaritmen in onze tijd als rekenhulpmiddel afgedaan. 7. Het Claddebouck Het 'Claddebouck'24 is een gebonden boek van folio-formaat, dat 147 bladen, dus 294 bladzijden bevat. Eversdyck schreef een aantal artikelen over verschil lende onderwerpen; ze zijn genummerd en sommige zijn gedateerd. Een aantal artikelen is niet afgemaakt, van sommige is alleen de nummering vermeld. Er is dan ruimte open gelaten. Zo komt het, dat 22 bladzijden niet beschreven zijn. Er blijven toch nog 272 pagina's met diverse 'Questies' over. In de marge zijn aante keningen en verwijzingen naar andere kladboeken vermeld. De datering loopt van 1619, een artikel over peilkunde en een over metingen aan de Goese Kerk, tot 1627, een opgave waarin gevraagd wordt uit een aantal gege vens de leeftijd van de auteur te berekenen. We mogen dus aannemen, dat het 'Claddebouck' in de twintiger jaren van de 17e eeuw is geschreven. De reken meester was toen schepen van de stad Goes en kerkmeester van de Hervormde Kerk. 8. Welke onderwerpen komen aan de orde? Allereerst heeft de rekenmeester enkele vaak gebruikte constanten en meetkun dige verhoudingen vermeld, evenals de prijszetting van het brood op 18 oktober 1616 te Goes. Het eerste artikel past qua inhoud helemaal niet bij de rest. het gaat over de ma nier om verscheyden verwen te prepareren tot het afzetten van caerten'Het bevat recepten voor gele, paarse en groene kleurstof. Rangschikken we de volgende artikelen naar onderwerp, dan kunnen we de vol gende categorie├źn onderscheiden: 1. Dijkonderhoud 2. Maten en gewichten uit verschillende streken 3. De Grote Kerk te Goes 4. Metselwerk 5. Wijnroei- en peilkunde 6. Landmeetkunde 7. Berekening van de broodprijs 8. Grootte van Zeeland en grootte van de Goese korenmaat 9. Meetkundige vraagstukken 10. Rekenkundige vraagstukken. Sommige artikelen zijn mogelijk voorberedingen voor latere publicaties, zoals die uit categorie: 2. Maten en Gewichten. De landmeter Mattheus van Nispen gaf in 1662 zijn Beknopte Lant-meetkonst uit. Aan de herdrukken van 1669 en later werd toegevoegd het 'Tractaet van Roeden en Landmaten' van Eversdyck en Jan Pietersz. Dou. Dit tractaatje werd door Nicolaes de Vries in 1665 afzonderlijk uitgegeven. 5. Wijnroei- en peilkunde. In 1665 verscheen van Eversdyck 'Tafelen van de Wanne-maten', dat zijn tabel len die gebruikt werden om de inhoud van wijnvaten te berekenen. In het leer- 49

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 87