TOT UYTERSTE RUINE 101 niet buiten beschouwing laten.'126 Waarom zou dit ook niet voor de kooplieden ondernemers gelden. Als ideaaltypisch toonbeeld van de Zeeuwse zeventiende- eeuwse overzeese handelspolitiek neemt het ambitieuze aanvalsplan van de Vlissingse 'lusty strong man' Jan de Moor een rechtmatige plaats in en moet het worden betrokken bij de geschiedschrijving van de WIC.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 103