Noten EEN DOORE GEOPENT 41 Tex, J. den, Oldenbarnevelt. 5 Dln. Haarlem 1960-1972. Thomas, W. 'Het beleg van Oostende'. In: Thomas (ed.), Val, 81-99. Thomas, W. 'De val van het Nieuwe Troje'. In: Thomas (ed.), Val, 7-19. Thomas, W. (ed.)De val van het Nieuwe Troje. Het beleg van Oostende. 1601-1604. Leuven 2004. Vandamme, L. 'De calvinistische kerkorganisatie in Brugge 1581-1584'. In: Bauwens e.a. Opstand en verval, 33-53. Vandamme, L. 'Sluis en Brugge (1587-1604). De handelsvaart op het Zwin herleeft'. In: Bauwens e.a. (ed.), Niemandsland, 17-32. Vermeulen, J. 'Rebels Oostende: weergalm en naklank'. In: Thomas (ed.), Val, 127-137. Vloten, J. van, Middelburgs belegen overgang (1572-1574). Middelburg 1874. Vloten, J. van. Nederlandsche geschiedzangen. Dl. II Middelburg 1864. Vooren, G.A.C. van. 'Middelburg in Vlaanderen tijdens de woelige jaren 1578-1583'. In: Bauwens e.a. Opstand en verval, 55-66. Vries, D. de. Oostende verloren, Sluis gewonnen 1604. Een kroniek in kaarten. Catalogus Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden 2004. Vries, D. de. 'Cartografische beeldkroniek van de strijd om Sluis in 1604'. In: De Vries, Oostende verloren, 71-173. Vries, D. de 'Roem en Ellende. Een cartografische beeldkroniek van de strijd om Sluis in 1604'. In: Bauwens e.a. (ed.), Niemandsland, 33-76. Wernham, R.B. Before the Armada. The growth of English Foreign Policy 1485-1588. Londen 1966. Wernham, R.B. After the Armada. Elizabethan England and the Struggle for Western Europe 1588-1595. Oxford 1984. Westra, F. 'Twee kaarten met betrekking tot de herovering van Sluis in 1587'. In: Bauwens e.a. (ed.), Niemandsland, 9-16. Wilson, Ch. Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands. 2e dr. 's-Gravenhage 1979. Wintein, W. 'Het land van Groede, staalkaart van de landschapsevolutie'. In: Bauwens e.a. (ed.), Niemandsland, 175-214. Woltjer, J.J. Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse Opstand 1555-1580. Amsterdam 1994. Zijlstra, W.C. 'Den Zeeuwsen beesem'. Catalogus van de Nederlandse pamfletten (alsmede de niet- Zeeuwseplakkaten en ordonnanties) tot en met 1795, aanwezig in de Zeeuwse bibliotheek. 2 Dln. Middelburg 1994. 1 Nieu Vicktorie Liedt. Kn. nr. 1274 (vgl. hierna noot 4). Ook in: Van Vloten, Geschiedzangen II, 373-377. 2 Zo liet hij de mislukte oversteek van Maurits van Cadzand naar Sint Anna ter Muiden op 27 april buiten beschouwing, maar liet hij het leger direct van Cadzand 'na den drooghen' trekken, richting Oostburg, en Coxijde innemen (30 april). 3 Zie over het beleg van Oostende en de uitvoerige literatuur erover: Thomas (ed.), Val. 4 De mogelijk veertiende-eeuwse melodie o.a. in Bernet Kempers, Valerius 28. Tenminste zes strijdliederen werden als contrafacten op dezelfde melodie gemaakt. Buitendijk, Strijdzangen, 105-108. De melodie is nauw verwant aan die van het Lutherlied 'Es ist das Heil uns kommen her', in: M. Luther, Etlich christlich Lieder. Wittenberg 1524. 5 Zie o.m. Knuttel, Catalogus, (ca. 1266). Zijlstra, Zeeuwsen beesem, nrs. 0150-0154. Over de betekenis van pamfletten: Harline, Pamphlets. Groenveld, Prins voor Amsterdam.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 43