EEN DOORE GEOPENT 45 1606, 21 (5 april 1604). 81 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 91-92 (11/21 en 12/22 maart 1604); 94-96 (15/25 april): Browne aan Sidney. 82 Over de tocht en het beleg: De Hullu, Verovering Cadzand. De Vries, 'Cartografische beeldkroniek'. Dez., 'Roem en Ellende'. Bauwens en De Vries, Oorlog. De Brocq, Sluis, 179-196. Meesters, Geschiedenis, 181-190. 83 Kingsford en Shaw, De l'Isle Mss III, 94-99 (15/25, 16/26 april, 22 april/2 mei, 27 april/7 mei 1604); 101-102 (6/16 mei): Browne aan Sidney. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 29 (10 mei 1604). 84 NA, SG, inv. nr. 3152, 200ro (12 april 1604); 216ro-217ro (20-23 april); 221vo (25 april: in Cadzand). Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 27-30 (10, 13, 15 mei); ix: De Staten-Generaal waren van 20 april tot 30 mei in het leger en zouden daar opnieuw zijn van 5 tot 29 september. Van der Kemp, Maurits II, 433. 85 NA, SG, inv. nr. 4908, 11 juni 1604; 9, 10 en 19 juli: gedeputeerden te velde aan Staten-Generaal. ZA, SZ, inv. nr. 1632, 7 juli 1604: bestelling aan Veere. 86 NA, SG, inv. nr. 4908, 14 juli: Maurits aan Staten-Generaal; 15 juli: gedeputeerden te velde aan Staten-Generaal. De gedeputeerden te velde hadden op 4 juli (verkeerd geda teerd 4 juni) deze overwegingen ook al aan de Staten-Generaal geschreven, en op 14 juli opnieuw. 87 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 49 (17 juli 1604). De Staten-Generaal waren op 30 mei weer in Den Haag in vergadering bijeen. 88 NA, SG, inv. nr. 4908, 30 mei, 11 juni: gedeputeerden te velde aan Staten-Generaal; 31 mei, 3 juni: Maurits aan Staten-Generaal. ZA, SZ, inv. nr. 910, 1 juli. Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 106 (15/25 mei); 111 (20/30 en 21/31 mei); 113 (23 mei/2 juni); 117-118 (8/18 juni): Browne aan Sidney. Rijperman (ed.), RSG 1604- 1606, 36 (3 juni). 89 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 50-51 (22 juli 1604). 90 NA, SG, inv. nr. 4908, 27 juli: gedeputeerden te velde aan Staten-Generaal; 8 augustus: Maurits aan Staten-Generaal. Bauwens en De Vries, Oorlog, 17-18. Van der Kemp, Maurits II, 449-452. De Vries, 'Cartografische beeldkroniek', 73. 91 ZA, SZ, inv. nr. 1632, 18 augustus 1604. 92 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 62 (19 augustus), noot 10: de brieven. NA, Archief Oldenbarnevelt, inv. nr. 3051: de voorwaarden. Deze ook in NA, SG, inv. nr. 12548.126. Ook in NA, SH, inv. nr. 38, 208. Van der Kemp, Maurits II, 452-453, 457. De brieven: NA, SG, inv. nr. 11103, 436vo-437vo. 93 NA, SG inv. nr. 4908, 26 augustus: gedeputeerden te velde aan Staten-Generaal; 27 augustus: Maurits aan Staten-Generaal. Inv. nr. 3152, 501vo-502ro: de heren vertrok ken op 5 september, arriveerden 7 september in Sluis; 530vo: zij gingen weer naar Den Haag terug op 24 september. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 64-65 (29 en 30 augustus 1604). 94 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 66-68. Van der Kemp, Maurits, II, 454-461. 95 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 70-73. Van der Kemp, Maurits II, 462-465. 96 Den Tex, Oldenbarnevelt II, 460. Thomas, 'Beleg', 99. Het is overigens onjuist om, zoals Thomas hier doet, Oostende aan te duiden als 'het laatste bastion van de Republiek op Zuid-Nederlandse bodem'. 97 ZA, SZ, inv. nr. 478, 1, 4, 9, 12 oktober 1604. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 244, 246-247, 249, 437, 451. 98 ZA, SZ, inv. nr. 479, 22 juni 1606. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 185, 195, 266- 267, 271-272, 309, 314-315, 545, 656-658, 670, 678, 683, 695, 700. Van Deursen (ed.), RSG 1610-1612, 142 (4 juni 1610). De Kruijf, 'Verdediging'. 99 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 78-79 (22 oktober 1604); 80 (8 november). Ten Raa en De Bas, Staatsche leger II, 78-79. 100 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 276 (6 juli 1605); 290 (15 augustus); 293 (21

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 47