68 TOT UYTERSTE RUINE Afbeelding 4. Paskaart van de monding van de Schelde, 1617. ZA, KZGW, Zei. 111. 1-178. noodzaak en achtergronden van de expeditie en het daarvoor benodigde maritie me potentieel. In een bijgevoegd geheim plan zet de auteur vervolgens uiteen wat die vloot in Europa en West-Indië zou aanvangen. Het 'Concept in wat manieren dat men door Godes hulpe den staet van de Westindische compagnie soude con- nen vastgestelt werden, mitsgaeders desen landen grooten dienst geschien ende den coninck van Hispanien tot syne uyterse ruine ende verderf soude gebracht werden' bevat misschien wel het meest ambitieuze aanvalsplan dat de Republiek ooit heeft gezien. Door een gewaagde aanval te openen op het hart van het Spaanse imperium in West-Indië voorzag het erin de ernstig verzwakte positie van Filips IV

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 70