cc wit tafelbord met tabak voor zich; en, zóó dapper werd er gerookt, dat ik menig bord tot driemaal toe zag aanvullen door een knecht daartoe uitsluitend bestemd, die deze tabak gedurig uit het magazijn van het Departement aanvoerde. De tafels der dames waren beladen met fles- schen glazen, koffij- en chocolade kannen, kopjes, schotels met koeken, en trommeltjes met banket. Uwe Maatschappij werkt, naar ik bespeur, het matigheids-genootschap, niet in de hand, voegde ik mijn' inleider toe. Integen deel! zij werkt het tegen was het antwoord. Ik stond verbaasd. Om dit te begrijpen moet men weten dat het groot aantal maatschappijen in HollandaUeen daardoor verklaarbaar isdat de eene de andere bekampten zij elkanders werking zoeken te neutraliseren de Maatschappij van Landbouw bestrijdt het Collegie Zeemanshoop; het genoot schap tot verbetering van het paardenras is de tegenstander van de jachtclub; de maatschappij tot zedelijke verbetering der gevangenen werkt die van hulpbetoon aan eerlijke armoede tegen en geeft niemand eene centime voordat hij misdadig is geworden en alle mogelijke maatschappijen bestrijden het matigheids-ge nootschap, en eten en drinken om het zeerst. En te oordeelen naar den ijver waarmede aller- wege gerookt wordt, zou ik gissen dat er ner-

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 112