een leugenachtig boobsfoctngt. 09 Indien de aanwijzing van verkeerdheden welke ten platten lande in sommige bijeenkom sten van liet Nut plaats hebben, dienstig kan wezen, en indien de wijze waarop zulks in dit opstel geschiedtaangenaam isdan zal ook de steller daarvan bet nuttige aan liet aangename gepaard en derhalve een wensche- lijk doel bereikt liebben, in zijne Proeve van navolging van den verhaal- en schrijftrant van Alexandre Dumas. IK P. DE KOK. Nieuwvliet, December 1849. Hoe loog de schelle faam! Ilij dood? wie sloeg aan 't razen? Hij leeft!fiat, maar vast In 't Paradijs der dwazen. Naar Kastner.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 115