102 Compareren heer Syxqe'n Vekmbulknb, jcghcnwoordich pas toor van den eylande van Cachandt, met gh. Bartholo- mabus Jawsens, als deken van Sinte Sebastiaens ghilde van den zeiven eytande, ende Nicolas Dort inwuender van dier, zoo de voorn, lieer pastoor verclaerde. De welckë comparanten hebben verkent en geleden, verkennen en lijden bij desen, ghelicht thebbene ter greffie der stede van der Slmjs eenen zeiveren halsbandt met thien zelvere ver gulden schilden en een clejjn zeiver schildeken met vijf zelvere vergulde gaeijen.te wetenceenen grooten gaeij, een nuddelhaer ende drye icleenen hanghende an een zelvere ketenken, al toecomende en coinpaterende het voorzeid-e sintsebastiaensghilde bij Jaw Verdowck als al langlie tzelie en veel tijts in bewarenesse ghehadthebbende, ten bulfelte gehrocht enter voorzeide greffie gheconsigneert telex rechte enz. Vragen wij naar de redenen welke den Kad- zantenaar Jan Vekdsnck mogen bewogen hebbenom deze gilde-sieraden bet bestuur van de stad Sluis in bewaring te geven, deze liggen als voor de hand: wij vinden die in de onrustige dagen en bet oorlogsgewoel van dien tijd, in welken plundering van en verjaging uit have en goed geene zeldzaam heid waren. Dit was vooral het geval in de eerste helft van den 80jarigen oorlog, die met zware hand op deze streken drukte. Te Sluis rustte men achter sterke muren; was van eene goede bezetting voorzien en had men dus minder te Vreezen: ziedaar dan ook waai- om de zegeteekenen van het gilde daar ter be waring werden toevertrouwd. Dat het in

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 148