omtrent be oroagof f)ci)bemre mort gcjocijt f toorben in I) ft westelijk brrl nan JStants- tHaanberen fit of ïiit getorst tot Serlattb beljoorbe en be nttbeltjke grens bier pro- nincte baarsielbe, ISC -g?3 nEC s*s DOOR VIr. j. E. RISSEEEW. Dat HeydenzeeHaidenzeHedineze of zoo als sommigen schrijven Hedenzeevroeger de Zui delijke grens van Zeeland daarstelde, is eene zaak zoo klaar en zoo duidelijk bewezen, als met mogelijkheid iets bewezen zijn kan. "Wat was dat Hedenzee? Waar was Heden- zee gelegen? Dit zijn vragen moeijelijk te be antwoorden en die misschien te regt door een oudheidsonderzoeker, in eene dezer dagen uitgekomene verhandelingraadsels worden genoemd. J Niettegenstaande dit moeijelijke vindt men

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 153