150 Dat van allen ghescille dat ghezyn heeft tusschen den gheghoeden ende ghelandeu van den waeteringhen van Ardenburgh ambocht heede van beooster ende van bewester Ee ol een zidc. elide ons lieden of anderzide commende van occussoene van den waterghanghe die comt van der ghendschen lejen deur onzer voorsstede streckende te Slepeldamme duer de spye enz. Als van den ghescille enz. over eenen wa- terganc die de voorsstede van Ardenburch over langhe tijd verleden ghetrect en gemaeckt was om profiet ende orbeurevan derzelver stede de welke waterganc beghint ten Zuudhende an die Ghendsche Leye sprutende uten ambochle van Mal- deghem ende comt onder die Ghendsche leye ende loopt dnere eene jeghenede eet Cocnsdike (1) streckende tot in die veste van der voerseide stede van Arden- burgh ende komt deur die stede in een water geheeten die Ee ende alzoo noortwaert duer die speye van Slepeldamme toot in 'therte van der Zee. enz. enz. enz. Aan de echtheid van dit stuk zal wel nie mand willen twijfelen en de onpartijdige en onbevooroordeelde zal bekennen: dat de te genwoordige Eede niets anders is dan een gegraven watergang; dat nog in 1402 die watergang geenen naam had, en dat toen (l) bij Seroeproex nu Stroobrngge

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 176