13(5 pen en op eene andere plaats digt bij de zee, Combescure geheeten den grond om 100 schapen te voeden." Wat verstaan worden moet door Merona bennonis weet ik niet, maar (ombescure is waarschijnlijk dat gedeelte van den Henricuspoldergrenzende ten zuiden tegen gen de oude haven van Oostburg en ten westen tegen de Cranes polder hetwelk nog (heden in den omlooper onder de benaming van Com- merswal voorkomt. Nu vinden wij in eene geschrevene Kronyk van de Abdij Dat in het jaar 793 zekere Ercuinus zijne goederen in Oostburg gelegen aan de Abdij schonk met Comldsscura aldaar. «Ercuinus dedit res suas Sancto Pelro in OsburgIdem Combisscura sub codem." In een ander boek: «Noticia de rebus quas «dederunt elemosinarii Sancti Petri ad mo- nastenum Bland uien se." «Ercuinus dedit ad mensam fratrum inpago «Rodanensi in loco nuncupante Combescure »in Ostburch mariscum unum qui per he- «bernum tempus pascat berbices CXXX et en «testate C nonagiuta." d. i. Ercuinus schonk tot onderhoud der broede ren in het kwartiervan Aardenburg, ter plaatse genaamd Combescure, bij Oostburg, een schor waar des winters 130 en des zomers 190 schapen den kost kunnen vinden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 182