I XXI tOlIWMAAND. GEDENKDAGEN. 1 Jan. 1673 Aanslag der Franschen op Aardenburg ontdekt. 11 Jan. 1831. Eerste gevecht tusschen liet Aardenburgsch gar nizoen en de Belgen. 13 Jan. 1690. De kerk van St. Anna ter Muyden door den blik sem getroffen 14 en 15 Jan. 1808. Groote watervloed waardoor deze streken veel lijden. 22 Jan. 1440. Geduchte watervloed: de Braakman gevormd. 23 Jan. 1579. De Unie van Utrecht geteekend. 27 Jan. 1383. Aardenburg verhrand door de Gentenaars. 27 Jan. 1682, Watervloed waardoor Kadzand wordt geteisterd. 28 Jan. 1749. De Franschen ontruimen Staals-Vlaandercn. 29 Jan. 1584. Frederik Hendrik geb. Overl. 14 Maart 1647. SO Jan. 1648. De vrede te Munster geteekend. Het Zwin de zeevaart gesloten. Deze streken generaliteits landen. voor

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 23