K XXVII GUASM AABfD. GEDENKDAGEN. e. -n» 1 April 1572. Dc Watergeuzen nemen den Briel in. Jaqucs ilen- ncbert, een Sluizenaar, hopman onder hen. 9. April 1609. Twaalfjarig bestand. 14 April 1533. Prins Willem I geb. Ovcrl. 10 Julij 1584. I 1. 21 April 1604. Prins Maurits zeilt het Zwarte Gat in en landtin liet land van Kadzcuul, waarvan hij zich meester maakt. 0. 24 April 1673. De versterkingen van Ooslburg en omliggende schansen geslecht. 25 April 1747. Overgave van Sluis aan de Franschen onder den Graaf van Lövvcndal. 26 April 1346. Slag bij Crécij. I.odewijk I van Nevers sneuvelt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 29