XXIX BLOEIMAAND. GEDENKDAGEN t Mei 1679. Zware brand in het dorp Kadiand. 6 Mei 1598. Filips II staat de Nederlanden af aan zijne dochter Izabella, later gehuwd inet Albertus, Aartshert. van Oostenrijk. 11 Mei 1764. Antonie van Deinse geb. te Sluis. 12 Mei 1405. Thomas Graaf van Pembroke wordt gedood in'tbeleg der Engelschen van Sluis. 15 Mei 1702. De generaal Koehoorn neemt de sterkte St. Donaas bij Sluis in. 16 Mei 1690. Het doodvonnis voltrokken aan Jacob Martinet en Cornelis Roelsnds, die Sluis verraden wilden aan de Franschen. 19 Mei 1559, Paus Paulus IV stelt de invoering der nieuwe bis dommen vast, waaronder dat van Brugge. 22 Mei 1572. Biervliet geplunderd door de Watergeuzen van Vlissingen. 22 Mei 1405. De Sluizenaar Wouter Jansen verovert een En- gelsch schip. 26 Mei 1603. De Vice-Admirnal Joos de Moor slaat de Span jaarden onder Spinola, op het Sluische gat. 27 Mei 1626. Prins Willem II geb. Overl. 6 November 1650.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 31