WIJINK3AANB. XXXIX GEDENKDAGEN 14 October 1492. Overgave van Sluis, dc laatste wijkplaats der Uoekschen, aan Maxiiniliaan van Oostenrijk. 19 October 1822. l)r. G. 12 Februarij 1755. VV. Callenfeis overlijdt.Geb. te Cats 22 October 1685. Herroeping van het edict van Nantes. Vele Franschen vestigen zich in deze streken. 22 October 1830. Heldhaftige verdediging van Oostburg tegen de Belgen. 28 October 1830. De Belgen trekken deze streken binnen. 29 October 1436. Vier honderd Bruggelingen nemen Aardenburg in en verwoesten hetzelve. 31 October 1626 Mislukte aanslag der Spanjaarden op Sluis. ,31 October 1830. Heldhaftige verdediging van Oostburg tegen de Belgen bij een tweeden aanval.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 41