40 bij de Belgisdie troebelen gezien dat het genoeg was Hollander te heeten, om van de Vlamingen een dragt slagen te krijgen al ware men nooit Hollander geweest. Het kwan dus alles op dit land aanstuiven, ook nog wildere volken die zich door de Franken en Galliërs eenen doortogt baanden en van dezen vinden wij geboekt, dat zij de, reeds beroeindgewor- dene handelplaatsen Oostburg en Rodenburg (zoo heette toen Aardenburg) zouden verbrandnebben Ziet Toehoorders! daar zijn wij neg naau- welijks in de 6de eeuw en Oostburg h al ver brand. Dat is nu meer dan 1500 jaar geleden. Ach ja! en echter is het er nog Wie zoude dat toen gedacht hebben In het bgin dier eeuw was echter het land dun bevokt. Som mige inwoners vlugtten misschien ii de burg ten: want die konden zoo gemakkelijk niet verbrand of zoo gaauw niet ingenaneu wor den; zeer velen gingen Hengist aclteraan of vlugtten naar elders; slechts weiiige bleven en speelden zeker tegen die ongewode gasten zoo wat: aap wat heb je mooije jonen. En wat wil een mensch er ook al anders rnsde doen Die niet sterk is, moet slim zijn. Intusschen schijnen die bovadanders het hier niet aangenaam gevonden te lebben, en ze zijn, toen er niets meer te halm viel, weer afgetrokken. Het zeesla eten Kal hun niet bevallen hebben: misschien kegen ze ook

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 86