dan in den omgang hunne wetenschap zoeken te volmaken, waren er bitter mede verlegen; de oplossing was echter natuurlijk voor ons inboorlingen: St. Ei.ooi vond hier Zeeuwen. De taal der Salische Franken zal misschien al eenigzins van die der bergfranken onder scheiden geweest zijn; doch door die Saxen en Vriezen is dezelve nog veel veranderd ge worden de andere Franken waren in Gallië hunne oude taal geheel vergetenendoor het slecht latijn der Galliërs te wijzigen, was het Fransch ontstaan. Die goede Bisschop zal zich dus hier veel door tolken hebben moe ten doen verstaan, en zijn klerk stelde alles in het latijn te boek. Daar hij nut e Antwerpen of elders van deze handelplaatsen hoordeen vernam dat de Vriesche koningen te veel de handen vol hadden, om zich met deze streken te bemoeijen zoo was zulks hem eene goede gelegenheid, om hier met vrucht te arbeiden. Doch hier komende, vond hij eenen anderen volkstam, dan aan dc overzijde van het Ee en moest dus laten vragenwat zij waren »we zijn eigenlijk Zeeuwen, Mijnheer," was hun antwoord, en Suèvi appellautur zal zijn taaisman gezegd hebben, Maar de klerk die geene Z of W kende, omdat die letters in het latijn niet bestaan, radbraakte dien nog meer dan de taaisman; en zoo kwam Suèvi in de boeken. lu kennen de vreemdelingen onze

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 91