52 der kerken aan hem gewijd en werd hij tot patroon der Parochie aangenomen. Op den dag van den lsten December wordt zijne nage- gedachtenis gevierd. Toehoorders als gij op dien dag het klokje der Roomsche kerk hoort luiden denkt dan eens aan de vrome ziel die voor 1200 jaar daar over slikken en killen kwam aansukkelen, Waarlijk wij konden hem ook wel voor patroon aannemen: want hij deed toch wat hij kon, tot Nut van het algemeen. En zoo bij een glaasje warmen wijn daartoe bij elkander te komen, gaat nog almaar als wij daar halve dagen in arme hutten moesten gaan zitten, of door slijk en modder kneden, met gevaar, om den hals ge broken te worden? Toehoorders denkt er eens over na! Ik heb het gezegd. ;rtif of een ^Wofenanr. Hier rust een Molenaar, die jaren heeft gemalen, l)ie 'twereldsche gemaal in 'teind zijn afscheid gaf; Maar onder al 'tgemaal, waarmee men hem kwam malen, Slogt hij als eerlijk man betreurd ten grave dalen: Om zooveel zeldzaamheids eerbiedig dus dit gral R.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 98