2tan rrn Suljaohncfötcr uan kit tutktt DOOR J. J O B S E. Beminnenswaardbenijdenswaard, Is wel uw lot te heeten, Al is tiw naam niet wijd vermaard, Al leeft ge zelfs vergeten; Al dekt ge u met geen hermelijn Al is uw rok eer grof' dan fijn; Al drinkt ge bier in stee van wijn, Toch zijt ge waarlijk koning. Slechts ncd'rig lid der maatschappij, Maar keizer in uw staten, Regeert uw Septer vrank en vrij Uw jeugdige onderzaten. Uw plak buigt d' alleihardsten kop. En steekt de jeugd het in den krop, Ge beukt er met den knoetel op, Als Pieterbaas in Rusland. Ge vraagt niet wat liet dorpsbestuur, Of wat de wereld oordeelt,

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 99