Een gang vervangen in hoogaars Geertrui Aanleiding De zoektocht naar bruikbaar hout Voorbereidend werk 10 CONSENT I NR. 32 I VOORJAAR 2016 Hons Voskuil In het najaar van 2015 bleek bij inspectie van de hoogaars Geertrui dat er enkele gangen dusdanig zwart waren dat er werd besloten tot vervanging van deze huidplaten. Het zwart worden wordt veroorzaakt door de reactie van ijzer op het looizuur in het eikenhout. De gangen waren nog op enkele plaatsen vastgezet met ijzeren nagels. Ook dat ligt niet in de supermarkt, dus wat een scheeps timmerman meestal in voorraad heeft is een stam die gezaagd is op een bepaalde dikte. 7,5 cm voor vlak platen, 5 cm voor kimgangen en dunnere voor de rest van de huid, 3,5 cm tot 4,5 cm. Bij het uitzoeken van een stam wordt eerst bedacht waar gaat hij voor dienen. Is het een vrij rechte stam dan is Iedere eigenaar van een houten schip weet dat er een tijd komt dat er gangen vervangen moeten worden. Een gang gaat niet eeuwig mee. Als je er juist mee omgaat kan hij 30 tot 40 jaar in het schip zitten. Nu is het niet meer zo dat er nog veel ambachts lieden zijn die dit in hun vingers hebben. Tegen dit probleem liep de SBH bij het restaureren van hun schepen. Zij vonden vanuit Hoorn Cees Droste die ervaring had met de houten schepen rond het IJsselmeer, vooral botters. Tijdens de restauratie en herbouw van de Alcyon 2 en TH 49 werd hij bijgestaan door o.a Julian de Jonge. Deze laatste vestigde zich als scheepstimmerman in Sint Annaland. CONSENT NR. 32 VOORJAAR 2016 11 Af en toe wordt het branden op de originele manier, met een vuurpot, nog gedemonstreerd bij speciale gelegenheden, zoals hier door Julian de Jonge in het brand kot van de Historische Scheepswerf in Arnemuiden. Duidelijk te zien is de brandstel ling, met op de gang het ijzeren staafje waarmee de buiging wordt gecontroleerd. De opgeklemde plank rechts dient om druk uit te oefenen waardoor de gang buigt. 1 geheel radiaal, 2 gwoon gezaagd, 3 kwartiers gezaagd, 4 Dosse gezaagd, 5 biljet gezaagd, 6 gezaagd voor planken en constructiehout, 7 gezaagd voor maximaal radiaal oppervlak dat ideaal voor vlak delen. Moeten er bochten in de gang zitten dan is een iets gekromde stam ideaal. Na het uitzoeken en keuren van de stam wordt deze gezaagd. Er is een aantal platen dat niet geschikt is om tot gang te verwerken,vooral de buitenste planken. Dan komen er een aantal dosse platen uit de stam, overgaand in half kwartiers en daarna kwartiers. De hartplaat, de grootste uit de stam, is niet zo geschikt om hem te branden indien je over het hart heen moet. Hierop zal hij breken. Dosse heeft de neiging om krom te gaan staan, dat komt door de nerf in de plank. Wanneer hout droogt dan zal hout van de buitenzijde van de stam meer krimpen dan het kernhout, omdat aan de buiten zijde meer vocht in het materiaal zit. Normaal wordt, als er voldoende keuze in gangenhout is, de oude gang eerst verwijderd en wordt meteen een nauw keurige mal gemaakt aan de hand van het ontstane gat. Maar als dat niet het geval is wordt de hieronder beschreven proce dure gevolgd. Deze procedure heeft het voordeel dat, ingeval er geen passende nieuwe plank voorhanden is, de oude gang kan blijven zitten om hem eventueel in een later stadium te vervangen. In het geval van de Geertrui was maar weinig hout voorradig, wat het nodig maakte een extra voorbereidingsslag in te lassen en een grove mal te maken van de oude gang voor deze werd verwijderd. Om de juiste plank uit te zoeken wordt nu eerst een grove mal van de te vervangen huidgang gemaakt. Deze mal wordt op de uitgezochte plaat gelegd. Nu wordt gekeken of de mal past en of er geen knoesten in zitten op plaatsen waar je ze niet wilt hebben. Het z.g. spinthout moet vermeden worden. Dit is de buitenste schil van de boom. Je ziet dit aan kleurverschil in het hout en is minder van kwaliteit. Het gaat om het kernhout voor de gang. We bepalen wat de binnenkant van de gang wordt. Een van de regels is dat voor gangen het hart de zon moet zien. Dit geldt niet voor de vlakdelen. Diverse manieren om een stam te zagen, afhankelijk van de gewenste toepassing. Gangenhout wordt doorgaans Dosse gezaagd (4) Bron: Nick GibbsDe Houtgids. Librero 2006; ISBN 90-5764-627-7 De gang is uitgezaagd volgens de mal.

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2016 | | pagina 6